"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Метални заготовки изместват скрапа като суровина

февруари 26, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

След ниските цени на металния скрап през последните три седмици ,цените  и  на  металните заготовки   се сринаха надолу . Някои скорошни сделки на арматура от страна на  ОАЕ и турските заводи макар и при ниски нива показват увеличаване на интереса  към закупуване ,но не и на самата цена.  Нивата на скрапа са достигнали дъното USD 345-350 за ниво тон ,докато заготовките от Черно море вече вървят  към  най-ниската  си стойност от 485 USD -490 USD на тон. Безспорно купувачите в ОАЕ са били в състояние да постигнат ниски  нива  за арматурата поради ниските нива на скрапа. В резултат на това е и последната сделка на  USD 565 за тон CFR,  с 5 USD на тон по-ниско ниво  от последните цени. Турските заводи имат добро решение за следващите си поръчки в лицето на металните  заготовки от Украйна ,за  които са сключили сделка на USD 485-490 за тон FOB Черно, като по този начин, намаляват и времето за изпълнение на поръчките и спестяват още от производствените разходи за преработването на металния скрап до заготовка или краен продукт . В следващите дни се очакват и  по-добри нива на закупуване на метални заготовки   поради ниските нива на цените и подобряване на строителната активност през лятото.Повсеместно от турските производители се търсят именно тези метални заготовки от Украйна и по-малко се набляга върху търсенето на метален скрап като суровина за производствтото.Тази година ще се наблюдава засилена търговска дейност между Турция и украинските производители на заготовки и в резултат на това ще преобладават ниски изкупни цени на металния скрап.

Откриване на Рециклиращ център за опаковки в София

ноември 28, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

НОВА АВТОМАТИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЩЕ БЪДЕ ДЕМОНСТРИРАНА УТРЕ В СОФИЯ

С поставянето на Рециклиращия център в София, България става 56 държава в света, в която работи тази иновативна технология за намаляване на отпадъците от опаковки, в градска среда

 

                Уважаеми колеги,

Утре,  29.11.2013 г. (петък) от 11:00 часа, в Княжевска градина, Паметникa на Съветската армия (зад спирката на Орлов мост), ще се проведе Церемония за откриване на първия Рециклиращ център за приемане на отпадъци от опаковки. Пилотното приложение на напълно автоматизираната система за приемане на отпадъци от 3 вида опаковки – стъкло, метал, пластмаса, се изпълнява по проект от Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

Рециклиращият център приема опаковките, разделя ги автоматично в 3 контейнера и ги компресира, като намалява обема им до минимум. По данни на производителя на машините – норвежката фирма ТОМРА, за 1 минута в системата могат да се преработят до 42 опаковки. Капацитетът за събиране, сортиране и пресоване на съоръжението се равнява по обем на 12 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Модерната технология се прилага успешно в 55 държави в Европа и света, между които Великобритания, САЩ, Норвегия, Германия, Гърция и други, като част от депозитната система за обратно изкупуване на опаковки. В България, приложението на технологията е подкрепено от МОСВ, и от двете пилотни общини – София и Димитровград, в които се изпълнява проекта „Национална информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на отпадъци чрез пилотно внедряване на най-модерния технологичен - Рециклиращ център за оползотворяване на отпадъци - и намаляване на емисиите парникови газове (ЕПГ)”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд  в България.

 

Заповядайте!


Продължават дебатите за промените в ЗУО

октомври 22, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Промяна в размера на отчисленията при депониране на отпадъци е едно от предложенията за промени в Закона за управление на отпадъците, оформено в резултат на поредица от срещи между екоминистерството и заинтересовани страни.

В резултат на дискусиите са оформени предложения за промени, свързани с разрешителния режим за дейности с отпадъци и за организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, както и с управлението на дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, обясняват от министерството на околната среда.

Предлагат се промени в задълженията на кметовете по отношение управлението на битови отпадъци, както и в размера на банкови гаранции, които гарантират по-голяма ефективност на рециклирането и оползотворяването на отпадъците.

Сред предложенията са още промени в отчетността и докладването при дейности с отпадъци и въвеждането на интегрирана информационна система. Искат се промени и в административно-наказателните процедури, предвидени в законодателството.

Направените предложения ще бъдат анализирани, след което ще бъдат подготвени проекти на текстове на разпоредби, предложени за изменение и допълнение.

Прецизираните текстове на разпоредбите ще бъдат подложени на обсъждане със заинтересованите страни и ще започне подготовката на законопроекта за процедурата по съгласуване на нормативни актове от Министерски съвет.

 

Глоба от 300 до 3000 лв.за изхвърлени уреди от бита

септември 9, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Безплатно граждани и търговци на стари хладилници и печки ще могат да ги дават за скрап. Собствениците на домакински електроуреди ще трябва за своя сметка да организират транспорта на старите перални и фризери до местата, обозначени с табели “Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”. Това предвижда наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, пусната за обществено обсъждане.

Старите домакински уреди ще може да се изхвърлят в специални контейнери. Те ще се слагат на места, определени от кмета, както и край магазините за продажба на хладилници и телевизори.

Гражданите ще могат да върнат безплатно и в магазина голям домакински уред. Това обаче ще става само, ако си купят нов, който изпълнява същите функции, предвижда наредбата. Така, ако си купуване нова печка, няма да можете да върнете пералня.

Без изискване да си купите нов уред, в магазините с площ над 400 кв. м ще може да се предават само електроуреди с големина под 25 см.

Тези правила за изхвърляне на боклука важат както за големите домакински уреди и мобилни телефони, така и за ютии, тостери, джобни елки, мишки на компютър, ръчни часовници, електрически четки за зъби и самобръсначки.

Наредбата ще важи и за електрически мелачки за кафе и ножове, както и за електрически детски играчки с батерии.

Така се оказва, че ако хвърлите електрическата си четка за зъби или електронния часовник в кофата за боклук пред блока, може да отнесете глоба от 300 до 1000 лв.

Уредите за бита, които имат вградени батерии и акумулатори, ще трябва да се продават със специални инструкции за употреба, предвижда още наредбата. В тях на български език трябва да е описано как потребителите да свалят батериите, преди да предадат старите уреди за скрап. Батериите ще се предават на специално обозначени места в магазините за продажба на електроуреди, както и на места, посочени от общината.

Автоморгите не спазват изискванията

септември 2, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Повечето морги за автомобили в България не спазват екологичните изисквания. За това алармират от Българската асоциация по рециклиране в съобщение до медиите.

Масова практика  e автоморгите да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, посочват от БАР като уточняват, че така те приемат колите цели и без нужните разрешения и правила демонтират двигатели, скоростни кутии, акумулатори.  В повечето случаи фирмите не разполагат със съответните системи за източване на течности от колите и правят това на работната площадка, която най-често няма необходимото защитно покритие. Маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите от своя страна са опасни отпадъци и с тяхната неправилна употреба се замърсява околната среда, като така се подлага на риск човешкото здраве.

Според асоциацията многобройни са и случаите, когато в автоморгите се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, които са без разрешително, не водят документация и  не издават финансови документи. Тези фирми не влагат и стотинка в мерки за опазване на околната среда, а същевременно предлагат по-висока цена за изкупуване на акумулатори. Те ги изкупуват без киселина, като тогава тя също се източва безконтролно. Не се редки случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това от тях да се отделят различни видове вредни елементи, и така те постъпват в заводите за преработка на метали.

БАР напомня още, че при последната проверка под ръководството на сектор “Престъпления, свързани с МПС” в Главна дирекция “Национална полиция” са съставени над 140 акта от РИОСВ, НАП и Инспекцията по труда. Констатираните нарушения основно са за извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без съответните разрешителни, нарушения на установените правила за противопожарна безопасност и други.

Аналогичен е случаят и с автосервизите на територията на страната, пишат още от Българската асоциация по рециклиране.  Повечето от тях са без договори с лицензирани фирми за предаване на отработени масла, стари автомобилни гуми и други образувани от дейността отпадъци. По закон те трябва да събират изгорелите масла в специални варели, а на практика повечето  използват моторното масло за отопление. При изгарянето се отделят вещества, които замърсяват въздуха и причиняват онкологични заболявания.

Друга незаконна схема в автосервизите е свалянето на катализаторите с обяснението, че са запушени. След това те биват продавани на добра цена на фирми, които изкупуват стоката, като на тяхно място се слагат резонантни тръби, които струват доста по-евтино, но не са ефективни за опазването на околната среда.