"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Търсенето на алуминий през 2015 ще се увеличи

декември 1, 2014 от  
Публикувано в Mix News

Световното търсене на алуминий през 2015 г. в сравнение с 2014 г. ще се увеличи с 5-6% . Това становище беше изразено в норвежката алуминиева компания Norsk Hydro.

В допълнение, търсенето на металa в света, с изключение на Китай през периода 2014-2024 ще нарасне с 3-4% .

Както е известно, производството на алуминий в светoвния  пазар през  Октомври 2014 в сравнение с Октомври 2013 се е увеличило  с 147 хиляди  тона и достигна 4.137 милиона тона. Това е в съответствие с Международния Aluminium институт. В сравнение с предходния месец, обемът на производство на алуминий в пазара се  е увеличил с 102 хиляди тона.

Производството на алуминий в световния  пазар през  септември 2014 спрямо септември 2013 е намаляло с 4000 тона и е 1995 хиляди тона. Това е в съответствие с Международния Aluminium институт. В сравнение с предходния месец, обемът на производство на алуминий в света е намалено  с 63 000 тона.

Алуминий 02.09.2014

септември 2, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Stocks and prices for 2 September 2014

LME Official Prices, US$ per tonne

Contract Price
Cash Buyer 2081.50
Cash Seller & Settlement 2082.00
3-months Buyer 2095.00
3-months Seller 2095.50
Dec 3 Buyer 2248.00
Dec 3 Seller 2253.00

LME Official Opening stocks in tonnes

Stocks Amount
Opening Stock 4796075
Live Warrants 2280750
Cancelled Warrants 2515325

Settlement Exchange Rates

Currency Exchange rate
GB Pounds Sterling 1.6615
Japanese Yen 104.30
Euro 1.3136

LME Index value 3267

LME Asian Benchmark, US$ per tonne

2 September 2014

Metal Price
Aluminium 3-months ABR 2100.40

 

Прогнозата за алуминий – количества и потребление

август 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Прогнозите на „Русал“  по отношение на развитието на глобалната алуминиевата промишленост са останали в общи линии непроменени, леките подобрение в някои показатели се дължат на по-високото  сезонно търсене , което се очаква през втората половина на 2014 г., съобщават от компанията.

Според „Русал“ през 2014 г. световното потребление на алуминий ще се увеличи с 6,5% – до 55,0 милиона тона (ревизирана прогноза за 6%). Най-голям ръст в търсенето на алуминий ще се наблюдава в Китай, където потреблението на метала ще се увеличи с 13%  (прогноза ревизирана от 10%), Северна Америка (до 5%), Азия (с изключение на Китай) – 4% и в Европа -. 3%

Русал прогнозира, че дефицитът в световния пазар  ще достигне 1,5 милиона тона през 2014 г.

Всички цени на алуминиев скрап 06.02.2014

февруари 6, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Aluminum Price 06.02.2014

*Цените са долари за тон и се отнасят за контейнерни количества, минимум от 20 метрични тона.Показаните цени са за най-ниските,най-високите и средните ценови стойности на материалите.

EC Wire (Al >99%) 2,064.447 2,097.478 2,080.963  
ACSR (Al 65%) 1,403.824 1,436.855 1,420.340
Local Clean 6063 1,866.260 1,899.291 1,882.776  
6063 10-10 Extrusion 1,965.354 1,998.385 1,981.869  
Aluminum Can 1,535.949 1,568.980 1,552.464  
Alum Old Sheet 1,750.651 1,783.682 1,767.167  
Mix Alum Casting 1,948.838 1,981.869 1,965.354  
Al/Cu Radiator 4,137.152 4,186.699 4,161.925  
Al/Cu Rad with Iron 3,815.098 3,848.129 3,831.614  
Alum Radiator 1,701.104 1,734.136 1,717.620
Alum Rad with Iron 1,436.855 1,469.886 1,453.371
Al Transformer (Al 94-95%) 1,833.229 1,866.260 1,849.745  
Alum Transmission 776.232 809.263 792.748  
Zorba (Al 91-93%) 1,783.682 1,816.713 1,800.198  
Alum Gas Meter 1,420.340 1,453.371 1,436.855
Alum Allloy ADC12 2,427.790 2,460.821 2,444.305  

Алкомет АД с 600 тонна преса

януари 16, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

В изпълнение на обявените инвестиционни намерения за периода 2013 – 2015 год., в началото на 2014 год. Алкомет АД – Шумен пусна в експлоатация нова 600 тонна преса. С това капацитета на пресовия цех ще се увеличи с 3000 тона годишно и ще се създаде възможност за разширяване на продуктовия микс на пресови изделия произведени от дружеството. Основният предмет на дейност на Алкомет е производство на алуминиев прокат, пресови и валцови изделия от алуминий и алуминиеви сплави, търговия с тези изделия на националния и външен пазар и извършване на услуги. Основните акционери в дружеството са Алуметал АД (73.25%), FAF Metal Sanayii VE Ticaret AS(16.86%), ”Алианц България” ЗУПФ (2.92%). Нетните приходи от продажби за първите девет месеца на 2013 год. възлизат на 220 343 хил лв., като в тях приходите от продажба на продукция са 215 197 хил. лв., показват данните от счетоводния отчет към септември 2013г. Печалбата към този период е 2 615 хил. лв.

Прогнози за цената на алуминия през 2014 г.

декември 2, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

Анализатори смятат, че пазара на  алуминий  (без Китай), сега ” минава границата”, тъй като се нуждае от повече усилия, през 2014 г. Прогнозират се  недостиг на метал на пазара през следващата година на нивото от  275 000 т,  при условие, че производителите прилагат всички обявени намаления на производство (1,4 милиона тона през периода между юли и ноември). 
       Прогнозира се  средна цена на алуминия през  2014 на  $ 1,838 за тон в динамика, напомнящ на текущата година с цена в рамките на установени граници. Създаването на” буфер ” от  4.5 милиона тона алуминий в LME складове и запаси  е с цел да   ограничи всяка възходяща тенденция на цените – според материали  на IAI.  Все пак, ако тенденцията на спад се възобнови през  второто тримесечие в светлината на новите правила за система за съхранение на LME, се  активира и  риска от по-нататъшно намаляване на производството .

Процъфтява износа на алуминиев скрап за Индия

септември 9, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

 Индия е един необятен пазар за България за предлагане на военна продукция.По думите  на Стефан Йонков – ръководителят на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) за страната ни в Индия – индийските компании са добри партньори и в трансфера на технологии. „Българският военно-промишлен комплекс е най-традиционната, стабилна и основна част на българския износ за Индия”, посочи Йонков.
През 2012 година България е изнасяла за Индия най-много алуминиев скрап, фуражни смески, инструменти и апарати за химични и физични анализи, интегрални схеми. В износната листа са отсъствали стоки като стъклени влакна, конструкции и части за конструкции, които съставляват над 30% от стойността на българския износ през 2011 г. През 2012 г. основно сме внасяли от Индия химични продукти, феросплави, медикаменти, памучни тъкани и прежди и др.
„По отношение на инвестициите Индия е представена в България с няколко сериозни инвестиции в сферата на фармацевтичното производство, аутсорсинга на бизнес услугите, земеделието, а тази година се реализира и сериозна инвестиция в сферата на клиничните проучвания. В процес на реализация е инвестиция в уелнес център”, посочи Стефан Йонков и отбеляза, че в следващите няколко месеца предстоят и други съществени инвестиционни проекти в България, поради благоприятните условия за чуждестранни инвеститори.
„България трябва да бъде позиционирана в съзнанието на индийските инвеститори не само като страната с най-атрактивни условия за инвестиции и правене на бизнес, но и като мост между техните компании и целия европейски пазар”, заяви ръководителят за България в СТИВ – Индия.

Международни скрап-цени(на дребно) 25.04.2013.

април 25, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

Международни изкупни цени / на дребно

 

Non-Ferrous Scrap Metal 1 либра/ долари  либри за  1 кг. цена $/кг
Scrap Bare Bright Copper 2,82 2,205 6,22
Scrap #1 Copper 2,83 2,205 6,24
Scrap #2 Copper 2,68 2,205 5,91
Scrap insul Hvy #1 copper Wire 85% Recovery 2,23 2,205 4,92
Scrap insulated Light Wire 50% Recovery 0,75 2,205 1,65
Scrap EDM Wire 2 2,205 4,41
Scrap Brass (hard) low lead 2,45 2,205 5,40
Scrap copper Rads 2,01 2,205 4,43
Scrap Brass (red) 2,37 2,205 5,23
Scrap Brass (yellow) 2,01 2,205 4,43
Scrap copper Rads (w/ light attach) 1,47 2,205 3,24
Scrap Rod Brass 2,02 2,205 4,45
Scrap Cupro-Nickel 2,205 0,00
Scrap Soft Lead (clean) 0,61 2,205 1,35
Scrap Wheel Weights 0,3 2,205 0,66
Scrap Ampco Bronze 2 2,205 4,41
Scrap Electric Motors 0,28 2,205 0,62
Scrap Batteries 0,32 2,205 0,71
Scrap Aluminum Siding 0,62 2,205 1,37
Scrap New Cast Aluminum 0,67 2,205 1,48
Scrap Old Cast Aluminum 0,58 2,205 1,28
Scrap Old Sheet Aluminum 0,5 2,205 1,10
Scrap MLCC 0,68 2,205 1,50
Scrap Aluminum Wheels (clean) 0,8 2,205 1,76
Scrap Aluminum Wheels (w/ attachments) 0,73 2,205 1,61
Scrap Auto Rads 0,45 2,205 0,99
Scrap Alum. Extrusions 0,74 2,205 1,63
Scrap Alum. Extrusions (w/ attachments) 0,61 2,205 1,35
Scrap Aluminum Turnings 0,44 2,205 0,97
Scrap Aluminum Breakage 0,2 2,205 0,44
Scrap Litho Sheet 0,71 2,205 1,57
Scrap Alum-CU Rads(clean) 1,5 2,205 3,31
Scrap Aluminum Insulated Wire 0,34 2,205 0,75
Nickel Alloy Scrap Metal
Prime Nickel 5,73 2,205 12,63
Scrap Ni Solids (clean) 5,8 2,205 12,79
Scrap 304 (18-8) 0,52 2,205 1,15
Scrap 304 (18-8) Turnings 0,4 2,205 0,88
Scrap 316 (16-10) 0,64 2,205 1,41
Scrap 316 (16-10) Turnings 0,61 2,205 1,35
Scrap 409-410 Solids 0,16 2,205 0,35
Scrap Inconel 600 3,4 2,205 7,50
Scrap Inconel 625 4,1 2,205 9,04
Scrap Inconel 718 3,28 2,205 7,23
Scrap Cobalt-Nickel 4,1 2,205 9,04
Scrap Carbide Insert 9 2,205 19,85
Scrap Carbide Drills and Reamers (no steel) 8 2,205 17,64
Scrap Columbium 30 2,205 66,15
Scrap Hastoloy C (Air melt) 5 2,205 11,03
Scrap Hastoloy X (Air melt) 4 2,205 8,82
Scrap Molybdenum 12 2,205 26,46
Scrap Niobium 30 2,205 66,15
Scrap R Monel 4,18 2,205 9,22
Scrap Tantalum (Air-Vac melt) 165 2,205 363,83
Scrap Tungsten 99.9% 20,09 2,205 44,30
Scrap Tungston Carbide 11 2,205 24,26
Scrap Waspaloy 3 2,205 6,62
Scrap T-1 2,02 2,205 4,45
Scrap T-15 2,09 2,205 4,61
Scrap M-1 0,78 2,205 1,72
Scrap M-2 1,01 2,205 2,23
Scrap M-42 1,18 2,205 2,60
Scrap H-13 0,17 2,205 0,37
Scrap Titanium 6-4 Clips 2,48 2,205 5,47