"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

5-годишните цени / Статистика

декември 30, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Липса на търсене на неръждаем скрап

август 25, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

В последния пазарен анализ, Recycling International съобщава за ценови спадове на всичките марки неръждаеми стомани.

Качество 304 в началото на юни имаше цена 1800-1850$/тон , а в края на юли се котираше вече на 1750$/тон. Качество 314 от 2450$ на тон се продава в момента на 2350$/тон.

Скрап-търговията с хрома също бележи тотален спад – качество 409 е на цени 400$, качество 430 е на цени 490$.

Според най-новите статистически данни  на International Nickel Study Group в момента на световния пазар има излишък на 14 800 тона.Складовете на Лондонската метална Борса поставят и нови рекордни нива на запаси, което показва, че в скоро време недостиг на материал няма да има.

Търг – Краен срок за приемане на документи 23.07.2012

юли 17, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

О Б Я В Я В А:

Търг с явно наддаване за продажба на:

1 500 (хиляда и петстотин) килограма отпадъци от релси ± 1% , 84 050 (осемдесет и четири хиляди и петдесет) килограма отпадъци от дебело желязо ± 1% , 29 495 (двадесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и пет)  килограма отпадъци от тънко желязо ± 1% , 190 (сто и деветдесет) килограма отпадъци от алуминий ± 1% , 40 (четиридесет)  килограма отпадъци от мед ± 1% , 1 060 (хиляда и шестдесет) килограма отпадъци от хромникел ± 1%.

Търгът ще се проведе на 24.07.2012 г. от 10:00 часа в гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 14, ДП ТСВ – ГУ, заседателната зала при:

1. Начална тръжна цена както следва:

-    490,00 лева / тон без ДДС за отпадъчно желязо релси:

-          470,00 лева / тон без ДДС за отпадъчно желязо дебело;

-          430,00 лева / тон без ДДС за отпадъчна желязо тънко:

-          1770,00 лева / тон без ДДС за отпадъци от алуминий

-          8880,00 лева / тон без ДДС за отпадъци от мед

-          2400,00 лева / тон без ДДС за отпадъци от хромникел

2. Кандидат-купувачите могат да подават заявления за участие в търга само за цялото количество отпадъци от черни и цветни метали.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува от кандидат-купувачите или упълномощени от тях лица, в срок до 16:00 часа на 20.07.2012 г., в стая № 322 в ДП „ТСВ” – ГУ срещу невъзвръщаема сума в размер на 250.00 лева без ДДС, платими в касата на ГУ на ДП „ТСВ”.

Оглед на отпадъците може да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на 23.07.2012 г., срещу удостоверение за право на оглед.

Местонахождение на отпадъците от черни и цветни метали: Поделения „ТСВ” – София, Пловдив, Варна и Горна Оряховица.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга и внасяне на депозита за участие в размер на 5 616 лв. до 16:00 часа на 23.07.2012 г., в деловодството на ДП „ТСВ”-ГУ, гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 14.

За информация: Ганчо Ганев – тел. 0887 61 02 07