"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Становище на Асоциацията на рециклиращата индустрия

юни 13, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Становище на Асоциацията на рециклиращата индустрия

относно

промените в премиите за доставки на метален скрап :

Можете да прочетете писмото, като клекнете на този линк         http://ari.bg/main/show/id/84

 

 

Екоминистерството поиска да върне ограниченията за търговците със скрап

април 2, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Екоминистерството поиска да върне ограниченията за търговците със скрап, отменени от магистратите.

 

Разбъркването на правилата за търговия със скрап явно е безкрайно упражнение за управляващите. Седмица след като Конституционният съд отмени текста в Закона за управление на отпадъците, според който площадки за търговия с вторични суровини можеше да има само в селища с общ устройствен план, заместник-министърът на екологията Евдокия Манева раздала на хвърчащ лист на депутатите от парламентарната екокомисия текст като отменения от Конституционния съд. Разликата е само, че новият текст ще фигурира в новия закон за управление на отпадъците, който в момента е на второ четене в парламентарната комисия по околна среда. 


Проблем със законността

Решенията на Конституционния съд са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, гласи законът за най-висшето съдилище в България. Според действията на Министерството на околната среда и водите явно този текст не важи за ведомството на Нона Караджова и предлаганите от него законопроекти. От ведомството не отговориха за причината за повторния опит за прокарване на рестрикцията, а Евдокия Манева не отговаряше на мобилния си телефон.

Така за действието на министерството може да се съди само от мотивите от миналата година, когато беше предложен текстът: да ограничи броя на площадките за скрап до възможния за контролиране брой от МВР. Причината е, че така ведомството на Нона Караджова вярваше, че ще намалеят кражбите.
Последва протест на фирмите от сектора, а преди дни и Конституционният съд постанови, че точно този текст създава дисбаланс от конституционна гледна точка, неоправдано се посяга върху правото на свободна стопанска инициатива, надхвърля необходимото и води до неравноправно и дискриминационно третиране на стопанските субекти. Причината е, че две трети от общините в България нямат общи устройствени планове и това определено не зависи от фирмите, които са разположени на територията им.

Протестът на фирмите

От Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ), която обединява малки и средни фирми за търговия със скрап, обявиха, че ще сезиратпрокуратурата за престъпление по служба, превишаване на правата итърсене на наказателна отговорност от длъжностните лица, които са изготвили новия текст. “Не можем да посочим конкретни лица, компетентните органи ще преценят кой да понесе отговорността, но съгласно конституцията държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. Ще поискаме обезщетение за причинените щети и пропуснати ползи от незаконосъобразните действия на държавата, както и ще сезирамепрокуратурата за откритото потъпкване на конституцията”, коментира Иво Георгиев, председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия.

“След решението на Конституционния съд в закона може да има всякакви планове, но не и общ устройствен като условие за работа. Ако Министерството на околната среда и водите отново предложи такъв текст, това означава, че не изпълнява решенията на Конституционния съд и работи в интерес на някой друг, но не и на гражданите”, коментира Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране, която обединява 100 от най-големите фирми в бранша.


Извън местоположението в новия проект за закон има и друг проблем – общините да строят площадки, на които отпадъците да се предават безплатно. Бизнесът заподозря в това лобистки текст в полза на една от най-големите фирми за скрап – “Надин”, която освен че миналата година се сдоби с най-голямото находище на скрап – площадката на “Кремиковци”, сключи договори с повечето общини в България за съвместна дейност.

 

 

 

capital.bg

“Стомана Индъстри” ще строи депо за металургични отпадъци

февруари 10, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

“Стомана” се готви да построи депо за опасни металургични отпадъци, с което да отрови Перник, съобщиха от националния синдикат “Защита” на пресконференция.

 

Фирмата възнамерявала, според профсъюза” да отвори сметището върху 100-тина декара в опасна близост до пречмиствателната станция за водата на града.

Върху такава площ вероятно планират да събират отпадъци от фирмите в цялата страна, а вероятно и от Гърция, скочиха синдикалистите. Те алармират, че боклука от цветни метали е рисков и не се разгражда.

Сигнално писмво “Защита” е издпратила до кмета Росица Янакиева и до областния управител Иво Петров с настояване да се вземат мерки за осуетяване на намеренията на “Стомана”. Публикуваме целия текст от декларацията:

Уважаеми
господин Областен Управител,

 

Уважаема
госпожо Кмет,

 

До нас достига
информация, че „Стомана индъстри” АД предвижда изграждането на депо за вредни и
опасни отпадъци от металургичното производство в непосредствена близост до
пречиствателната станция на гр.Перник и над най-големия квартал, в който живеят
повече от 30 000 души.

Очакваме от
Вас да ни уведомите дали тази информация отговаря на истината и има ли
постъпило подобно предложение в областна и общинска администрации.

В случай, че
действително има такова предложение, настояваме да имате предвид, че ще
предприемем действия против подобна „инвестиция” в живота и здравето на
перничани. Инвестиране на 30 млн.лева за изграждането на подобно депо, в което
може би ще се събират и опасни отпадъци и от други промишлени предприятия /а
нищо чудно и от предприятия от Гърция/, ще бъде за сметка на здравето на
гражданите на Перник и техните деца за десетилетия напред. Тъй като не бихме
допуснали осъществяването на подобни намерения, ще призовем всички граждани на
Перник, екологични организации, граждански сдружения и ще се противопоставим с
всякакви средства и действия на поредната подигравка на гръцки инвеститори с
български граждани. Достатъчно е, че години наред пернишки металурзи им
осигуряват милиони лева печалба срещу жълти стотинки. Няма да допуснем
кощунство с живота и здравето на перничани – да си складират опасните отпадъци
в Гърция!

и днешното писмо:

НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ “ЗАЩИТА” Областна синдикална организации на Национален синдикат “Защита” – гр. Перник,

Уважаеми господин Председател, госпожо Кмет, господин Областен Управител,

В началото на месец декември 2011г. уведомихме Областния Управител и Кмета на гр.Перник. че до нас е достигнала информация, според която, „Стомана индъстри” АД предвижда изграждането на депо за вредни и опасни отпадъци от металургичното производство в непосредствена близост до пречиствателната станция за питейни води на гр.Перник и над най-големия квартал, в който живеят повече от 30 000 души.

Месец и половина по-късно, от ..Градски вестник” разбираме, че вече действително е депозирано в общинска администрация намерението на ..Стомана Индъстри” АД за изграждането на депото. Имайки предвид тази информация, настояваме за Вашето становище относно изграждането на подобно депо в близост до пречиствателното станция за питейни води на гр.Перник.

Настояваме и да имате предвид, вече заявената от нас категорична позиция против подобни „инвестиции” в живота и здравето на перничани. Зa да осъществява своята дейност ..Стомана Индъстри” АД има вече издадени комплексни разрешителни. До сега. за да работи, очевидно дружеството е отговаряло на условията и изискванията но тези разрешителни, без да е наложително създаването на подобно депо за опадни и вредни отпадъци. В този смисъл е логично да се приеме, че намерението за изграждането на депо на 100 декара площ, е продиктувано от стремежа на дружеството да реализира допълнителни печалби, съхранявайки отпадъците от производството и на други предприятия, в т.ч. и свързани със ..Сгомана Индъстри” АД.

Допълнителни печалби, обаче, от подобни „инвестиции” в живота и здрвето на пернишките граждани не можем да допуснем. Ще предприемем всякакви действия против подобни намерения ще потърсим съдействието на екологични и граждански организации: ще инициираме събирането на подписка сред всички перничани: ще организираме и провеждането на протести, докато не чуем от отговорните органи и институции, че подобно заиграваме с живота и здравето на нас. на нашите деца и родители, няма да бъде допуснато.

Да, ние сме за насърчаването на бизнеса и инвестициите в региона, но не и когато този бизнес и инвестиции са за сметка на здравето на пернишките граждани.
Във връзка с изложеното, предлагаме да бъде осъществена среща с Вас. до 17.02.2012т„ на която да получим по-подробна информация относно намерението на „Стомана Индъстри” АД за изграждането на депо за опасни и вредни отпадъци, както и Вашето становище по този въпрос.

В противен случай, ще бъдем принудени от 20.02.2012г, да призовем пернишката общественост да се включи в организирани от нас протестни действия пред областна и общинска администрации.

С уважение,

Председател на “Защита” Милена Атанасова