"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Цените на “Стомана Индъстри”

ноември 1, 2019 от  
Публикувано в Скрап България

Изкупни цени на Стомана Индъстри АД

 

В сила от 01.11.2019 г.

   лв/тон базова  
Качество    скрап

цена

вагони

2.0. над 6мм

280

325

2.1 А

280

325

2.1. под 6мм

260

305

2.3. бали

110

155

2.6. гилотиниран

145

190

2.7. обрез

300

345

2.8. чугун

270

315

Търг за отпадъци от черни и цветни метали

октомври 20, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 53 по точка 1/ 15.10.2018г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. 

 

Търгът ще се проведе на 31.10.2018 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 146 250,00 лв. (сто четиридесет и шест хиляди и двеста и петдесет лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 4 500,00 лв. (четири хиляди и четиристотин лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали: 11 686.99 лв. (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и деветдесет и девет стотинки); за  Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от цветни метали: 2 742,80 лв. (две хиляди седемстотин четиридесет и два лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 5 – Продажба на скрап от цветни метали от поделение “Трансенерго и РП”: 14 280,00 лв. (четиринадесет хиляди и двеста и осемдесет лева); за Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел – кадмиеви) батерии: 4 580,00 лв. (четири хиляди петстотин и осемдесет лева); за Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни oловни акумулаторни батерии: 3  313,80 лв. (три хиляди триста и тринадесет лева и осемдесет стотинки).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева); За обособена позиция 2-– Продажба на скрап от стълбове: 800,00 лв. (осемстотин лева);  За Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от цветни метали – 350,00 лв. (триста и петдесет лева);  За Обособена позиция 5  -Продажба на скрап от цветни метали от поделение “Трансенерго и РП”: 1000.00 лева (хиляда лева); Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел – кадмиеви) батерии: 200,00 лв. (двеста); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни oловни акумулаторни батерии 200,00 лв. (двеста лева).

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД “Общинска банка” AД, финансов център “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в “Общинска банка” AД,  клон “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 30.10.2018г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 30.10.2018г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

БГ Изкупни цени / 18.10.2018

октомври 17, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

 

Цените са в български лева, актуални към датата на публикуването им!

лв/тон
362,50 дебело желязо
247,50 тънко желязо
317,50 желязо извън размер
247,50 смесено желязо
195,00 големи домакински уреди
50,00 малки домакински уреди
лв/кг
1,30 акумулатори
9,23 мед дебела
8,80 мед тънка
6,14 месинг сборен
5,37 месинг радиатори
5,40 месинг стружки
6,23 бронз
12,00 калай
1,71 алуминий сборен
2,23 алуминиева дограма,чиста
1,58 алуминиева дограма
2,30 алуминиеви джанти
2,45 алуминиеви плаки
2,60 алуминиева жица
3,20 алуминиев радиатор с мед
1,35 алуминев радиатор
2,65 олово ,чисто
2,03 олово, мръсно
1,72 неръждавейка
1,60 цам
1,75 цинк

 

Монбат се отказва от L’Accumulateur Tunisien Assad

септември 27, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

Българският производител на акумулатори Monbat няма да продължи с придобиването на тунизийската L’Accumulateur Tunisien Assad, съобщиха от компанията. “В хода на последната фаза на провеждания дю дилиджънс на L’accumulateur Tunisiene Assad бяха установени настъпили в последствие фактически обстоятелства, които биха усложнили достигането на първоначално очакваната добавена стойност на сделката и биха увеличили нивото на корпоративния и оперативен риск за Монбат АД. Намерението за сделка бе обявено на 18 август 2017 година. ASSAD Group, чието дружество бе обект на интерес, е създадена през 1974 г. и до 2012 г. вече има капацитет за производство на 1,2 милиона акумулатора. Дружеството има две фабрики, в които работят 750 души. То продава продукцията си във Франция, Германия, Италия, Алжир, Либия, Мороко, Сенегал, Кот д’Ивоар, Египет, Саудитска Арабия, Ирак, Иран, Сирия и Индия

Металните индекси – слабо търсене

септември 25, 2018 от  
Публикувано в Скрап Света

Цените на основните метали на Шанхайския фючърсен борсов пазар бяха смесени по време на азиатската сутрешна търговия в сряда, като много от инвеститорите се оттеглиха преди събранието на Федералния  пазар на САЩ.

Движенията в обикновените метали на SHFE бяха сравнително ограничени, но цените бяха понижени поради продължаващото негативно чувство след ескалация на напрежението в търговията между Съединените щати и Китай по-рано тази седмица.

Глобалните участници в търговията с  мед,  започват да финализират годишните договори за  2019  с чилийския минен гигант Codelco, който определя европейските премии на четири години. Междувременно източници от САЩ посочиха, че производителят започва да договаря доставки с ключови потребители в региона на Мексиканския залив.

Цените на мангановата руда се засилват от очакванията за повишено търсене на сплав след като китайското правителство обяви нови стандарти за стоманените продукти, които да влязат в сила през ноември.

Алуминиевите цени fob  - Австралия паднха  за осмата ценова сесия във вторник, като сделките продължават да се търгуват на по-ниски нива.

Цените на физическия алуминиев пазар бяха подложени на натиск тази седмица, произтичащ от удължения период на ликвидация за американските клиенти на руския производител Rusal, забавяне на форуърдните спредове и слабо търсене.

 

Китайският пазар на феросилици беше стабилен през седмицата, , като цените се увеличиха, тъй като потребителите са се сдобили с акции преди националния празник.

Пазарът на алуминий в САЩ разглежда последното разширяване на генералните лицензи, свързани с UC Rusal Plc, като знак, че сделката с руския производител на алуминий е предстояща .


Скрап цени – Турция

септември 22, 2018 от  
Публикувано в Скрап Света

Трима производители на стомана резервират пет товари от различни места на обща стойност около 135 000 тона към края на 21 септември. Производител на стомана в района на Искеналюн е резервирал товар от Балтийско море, включващ 10 000 тона бонус грейд  от 335 долара за тон . В един и същи завод са резервирани  и други товари от Балтийско море, които включват 25 000 тона HMS 1 & 2 (80:20) от 322,50 долара за тон и 5 000 тона бонус грейд  при 335 долара на тон.

 

Турски авто скрап

май 23, 2017 от  
Публикувано в Скрап Света

Турските цени на вътрешния пазар за авто  скрап са леко поскъпнли през изминалата седмица, тъй като търсенето на материал все още е твърдо, докато цените на корабните доставки  са останали сравнително стабилни.

Седмичната  оценка цена на  Metal Bulletin за  авто скрап (DKP клас) в Турция беше  TRY 930-1,030 ($ 260-288) за тон доставени, в сравнение с   TRY 910-1,005 ($ 254-281) за тон  от миналата седмица.

Цените на скрап HMS 1 & 2 (90:10) са $ 275 за тон

Цените на скрап HMS 1 & 2 (80:20) са $ 272.50 за тон

Цените на скрап бонус-грейд са $ 282.50 за тон CFR

 

Нов Изпълнителен Директор в “Стомана Индъстри”

май 15, 2017 от  
Публикувано в Скрап Света

Cмянa в pъĸoвoдcтвoтo нa „Cтoмaнa Индъcтpи"
Aлeĸcaндъp Aлeĸcaндpoв е нoвият изпълнитeлeн диpeĸтop нa „Cтoмaнa Индъcтpи".
Aлeĸcaндъp paбoти oт 2016 г. ĸaтo  Aдминиcтpaтивeн диpeĸтop нa cтoмaнoдoбивнoтo пpeдпpиятиe.
 Πpeди Cтoмaнa Индъcтpи, тoй e paбoтил 15 гoдини в "Oйлтaнĸинг Бългapия" AД, ĸaтo
изпълнитeлeн
 диpeĸтop и глaвeн мeниджъp „Бизнec paзвитиe и пpoeĸти", ĸaĸтo и мeниджъp „Бизнec paзвитиe"
 зa
Бaлĸaнитe и Чepнoмopcĸия peгиoн.
Бил  e oпepaтивeн мeниджъp нa „Юниливъp Бългapия, имa oпит ĸaтo мeниджъp „Лoгиcтиĸa" в
„Epиĸcoн
 Teлeĸoм Бългapия" OOД",ĸaĸтo и в Бългapo-aмepиĸaнcĸия инвecтициoнeн фoнд. Зaнимaвaл ce e
 c yпpaвлeниe
нa пepcoнaлa и ĸaĸтo и oпepaтивeн мeниджмънт.
Зaвъpшил e Texничecĸия yнивepcитeт в Coфия. Имa пpидoбитa ĸвaлифиĸaция oт Oĸcфopд
Πpинcтън в пpoгpaмaтa
 „Ocнoви нa тъpгoвиятa c нeфтeни пpoдyĸти – тexнoлoгия, пaзapи и иĸoнoмиĸa", ĸaĸтo и
 ĸвaлифиĸaция в пpoгpaмaтa
 зa oбyчeниe нa виcши мeниджъpи нa Сhаngе Іntеrnаtіоnаl, Гepмaния.
Aлeĸcaндъp Aлeĸcaндpoв пoeмa нoвия пocт c aмбициитe дa пpeвъpнe „Cтoмaнa Индъcтpи" в
 мoдepнo eвpoпeйcĸo
пpeдпpиятиe, ĸoeтo ce пoлзвa c виcoĸoтo дoвepиe нa cвoитe ĸлиeнти, пapтньopи и
cлyжитeли. Toй вяpвa,
 чe инвecтициитe зa мoдepнизaция и нoви тexнoлoгии, нaпpaвeни в пocлeднитe ceдeм гoдини
 щe пpoдължaт
дoбpoтo пpeдcтaвянe нa пpeдпpиятиeтo, ĸoeтo oт cвoя cтpaнa би нaлoжoлo и  нoви пoпълнeния
в eĸипитe нa
зaвoдa, пoдoбpявaнe нa paбoтнaтa cpeдa и възнaгpaждeниятa.
Ocнoвнитe цeли  нa ĸoмпaниятa ca, дa cтaнe пo-гъвĸaвa, пo-мoдepнa и изцялo oбъpнaтa ĸъм
нyждитe нa ĸлиeнтитe.
B тaзи вpъзĸa,  Aлeĸcaндъp Aлeĸcaндpoв имa yвepeнocт, чe дpyжecтвoтo щe нaмepи пoдoбaвaщo
 мяcтo нa ĸapтaтa нa
бизнeca ĸaĸтo в Бългapия, тaĸa и в cвeтoвeн плaн.
Дoceгaшният изпълнитeлeн диpeĸтop нa „Cтoмaнa Индъcтpи" Hиĸoлaoc Eвaнгeлиy  пpeминaвa нa
 нoвa пoзиция в
 „Cидeнop гpyп", ĸoятo e чacт oт xoлдингa „Bиoxaлĸo", ĸaтo щe oтгoвapя зa дeйнocтитe
cвъpзaни c вepигaтa
 глoбaлни дocтaвĸи зa цялaтa гpyпиpoвĸa, вĸлючвaщи cнaбдявaнe, лoгиcтиĸa, плaниpaнe,
cĸлaдoвe, ĸaĸтo и зa
 yпpaвлeниeтo нa пpoeĸтитe бaзиpaни нa инoвaциoнни и тexнoлoгични плaтфopми.

http://www.mirogled.com/bg/news-view/stomana-indstri-s-nov-diriektor

Изложение Save the Planet 2017

февруари 28, 2017 от  
Публикувано в Mix News

 

 

       

 

Остава една седмица до 13-то издание на Конференциите и Изложенията за  Югоизточна Европа: ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), SEE Smart Cities – Интелигентни градове и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране).

 

От 7 до 9 Март проявата отново ще бъде място за среща на производители и доставчици на решения, потребители, представители на общини и научни среди.

 

Конференциите включват теми с практическа насоченост:

Конференция Интелигентни градове:

■ Сесия Енигмата на електронното здравеопазване в партньорство с Иновация Норвегия – София

*Участието в сесията е безплатно.

 

■ Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градове. Цифровият единен пазар и икономиката на интелигентния град    ■ Изграждане и оркестриране на Умни градове   ■ Смарт фасилити мениджмънт

Лектори от Европейската Big Data Value асоциация, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Интраком Телеком Гърция ще участват с презентации по темите.

Пълно съдържание на Програмата: Интелигентни градове   

 

Конференция ЕЕ & ВЕ:

■ Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление ■ Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа ■ Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове и др.

Лектори от Европейската инвестиционна банка, EURELECTRIC, Европейски геотермален съвет, Международна геотермална асоциация, Румънското и Македонско геотермално общество, Българска термопомпена асоциация, Националната асоциация по биомаса, др.

Пълно съдържание на Програмата: ЕЕ & ВЕ  

 

Конференция Управление на отпадъци и рециклиране:

■ Кръгова икономика: национално-политически аспекти и добри практики ■ Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП ■ От биологични отпадъци към биогаз – добри примери ■ Сесия ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина, с участието на италианските изложители

Лектори от Европейска комисия – ГД Околна среда, Министерство на околната среда и водите на България, Софийска община, Асоциация на еколозите от общините, Европейската биогаз асоциация и др.

Пълно съдържание на Програмата: Управление на отпадъци и екология

 

▪ Сред продуктите на изложителите:

ИЗЛОЖЕНИЯТА:

• Норвежки павилион, организиран от Иновация Норвегия – Представителство в София

• Колективно участие на компании от Италия с подкрепата на офиса в София на ИЧЕ – Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия

• Австрийски павилион с промоционалната подкрепа на Advantage Austria София

• Директни участници от 13 държави – Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Швейцария, Швеция и Южна Корея.

 

Организатор: www.viaexpo.com

Медиен партньор : www.scrap-bg.com

 

 

Защо се увеличиха цените на скрапа?

ноември 23, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Китайските производители наводниха световния пазар с евтина стомана през последните дванадесет месеца.През последните седмици обаче се наблюдаваше едно отстъпление на китайските производители  от пазара, което логично доведе и до по-голям интерес към суровините. Намаляването на заготовките от Китай ,позволи на  турските  заводи да увеличат производството си, което означава, че те се нуждаят от повече скрап. Към началото на месец ноември, купувачите плащаха  експортни цени на $ 255 на тон за HMS 1/2.

Но и нещо много важно се случи междувременно – цената на кокса  взе драматичен скок и  цената на руда се удвои до $ 70 на тон в рамките само на няколко месеца. В резултат на това, стоманодобивните  предприятия отново обърнаха своя интерес към по-евтиния вариант за тях – скрапа. Но и още една подробност спомогна за увеличението на цените –  стоманодобивни заводи не се запасиха  през септември и октомври – месеци, когато обеми за събиране са традиционно високи – което означава, че те сега трябваше да купуват повече материал през ноември, когато сравнителните суровини показаха свето разнопосочно движение.

В допълнение на това, не стига ,че намаля натискът от китайските производители на заготовки, а и цената им рязко се покачи.Тук отново се връщаме на темата за рудата, защото именно от нея има складирани стотици хиляди тонове по китайските пристанища.Спекулациите на Shanghai Futures Exchange  са в сътояние да променят не само местните цени и условия за търговия , а даже както се вижда и цените на европейските заводи-производители и колектори на скрап.

Но по-високите цени на скрапа, ще ограничат  икономическата изгода от използването на пещите , заготовките ще излизат на на по-висока цена ,износителите от Китай ще разполагат с двойно по-малък марж на печалба при износ за Европа .Още повече, че това е и прериода , в който повечето заводи правят профилактика или ремонтни дейности.Те не купуват за този месец, а и за декември скрап.

Първи в този списък се появиха ArcelorMittal, от където  заявиха голямо увеличение на цената на готовата продукция ( рулони) за следващото тримесечие.Италианците от Илва веднага  ги последваха и също обявиха увеличение на цените си за готовата продукция за януари месец.Полските заводи също вдигнаха цените за арматурите си.

Цените ще се върнат на старите си нива от месец септември.Повишението ще се отрази в ноември и декември, след което се очаква стихване на ценовата еуфория .Намалението ще започне от средата на декмеври, когато се договарят цени и количества на скрап за февруари.Тогава ще приключат и с профилактиката си много от заводите,китайците няма да издържат на високите коксови цени,постъпенно те ще падат ( най-малките очаквания са за 20 долара надолу за декември) ,което ще се отрази на януарските цени на скрапа.

Турските цени на скрапа 03.10.2016

октомври 3, 2016 от  
Публикувано в Скрап Света

Цени на турските вносни цени показват някои леки печалби от  американските доставки  в края на седмицата. 

Най-новия товар със скрап  на пазара се продава чрез премия на американския продавач и съдържа 10,000 т от 80:20, 15 000 т шредиран скрап  и 5000 м на бонус-грейд, като на  80:20 цената му беше $ 210 / т, шредера на $ 215 / т и бонуса  на  $ 220 / т. 

Източник, близък до сделката потвърди ценообразуването и товарите и  размера.

За днес цената към европейските  агенти   е твърдо на $ 210 / т. 

Завод  Kardemir има леко повишение на продажбите, вследствие на малко повече поръчки за арматура и това е искрата на надеждата, че може да повлияе върху цените на скрапа, но едва ли…Упорито се говори за връщането на Египет на пазара, което по-скоро ще окаже влияние .

Цените на алуминия за 2017 год. ?

септември 26, 2016 от  
Публикувано в Mix News

След пет предизвикателни години, цените на алуминия намериха някаква стабилност и пазара намери някакъв баланс в очакванията за глобалния дефицит. Според руския алуминиев гигант Русал, глобалния алуминий дефицит ще бъде 700,000-800,000 метрични тона през тази година, като производството ще се стабилизира. Международният Институт по Алуминий в света , изчисли обаче  , че световното производство на алуминий пада  с 1.2% до 33.12 милиона метрични тона през първите седем месеца на тази година.

Русал очаква, че цените на алуминия ще се стабилизират в $ 1,600 – $ 1700 на ценови диапазон метричен тон през следващата година, но компанията е вложила много условия в тази прогноза. Те виждат този ценовия диапазон за алуминия като  условие Китай да  не води до увеличаване на производството, търсенето на алуминий  да расте  и световните запаси да  поддържат падане.

В същото време, пазарът на алуминий може да покаже  признаци на стабилизиране, но съществуват значителни различия между страните. В САЩ и Европа  пазарите се подобряват, , но алуминиеви запаси остават в изобилие в Япония, Южна Корея, Малайзия, Индия, Китай и Близкия изток – все фактори в неговото ценообразуване.

Следваща страница »