"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Aluminium Борса Shanghai 11.11.2012.

ноември 11, 2012 от  
Публикувано в Скрап Света

 

Scrap Aluminum Prices  USD/ RMB = 6.30

Products Area Price Average Change Unit Date
clean tapping aluminum wire Foshan,Guangdong 14,550 – 14,750 14,650 50 RMB/mt 2011-11-11
profile Foshan,Guangdong 13,650 – 13,850 13,750 50 RMB/mt 2011-11-11
shredded tense Foshan,Guangdong 13,200 – 13,400 13,300 50 RMB/mt 2011-11-11
shredded taint Foshan,Guangdong 12,650 – 12,850 12,750 50 RMB/mt 2011-11-11
UBC baled Foshan,Guangdong 10,850 – 11,050 10,950 50 RMB/mt 2011-11-11
painted siding Foshan,Guangdong 13,900 – 14,100 14,000 50 RMB/mt 2011-11-11
clean tapping aluminum wire Shanghai 14,400 – 14,600 14,500 50 RMB/mt 2011-11-11
profile Shanghai 13,300 – 13,500 13,400 0 RMB/mt 2011-11-11
mixed aluminum casting Shanghai 12,100 – 12,300 12,200 0 RMB/mt 2011-11-11
UBC baled Shanghai 10,700 – 10,900 10,800 0 RMB/mt 2011-11-11
durable goods Shanghai 11,050 – 11,250 11,150 0 RMB/mt 2011-11-11
aluminum turning Shanghai 11,050 – 11,250 11,150 0 RMB/mt 2011-11-11
painted siding Shanghai 13,700 – 13,900 13,800 0 RMB/mt 2011-11-11
clean tapping aluminum wire Taizhou,Zhejiang 14,400 – 14,600 14,500 50 RMB/mt 2011-11-11
profile Taizhou,Zhejiang 13,200 – 13,400 13,300 0 RMB/mt 2011-11-11
mixed aluminum casting Taizhou,Zhejiang 13,200 – 13,400 13,300 0 RMB/mt 2011-11-11
clean tapping aluminum wire Tianjin 14,500 – 14,700 14,600 50 RMB/mt 2011-11-11
profile Tianjin 13,450 – 13,650 13,550 0 RMB/mt 2011-11-11
mixed aluminum casting Tianjin 13,350 – 13,550 13,450 0 RMB/mt 2011-11-11
aluminum radiator Tianjin 12,050 – 12,250 12,150 0 RMB/mt 2011-11-11
mixed aluminum casting Baoding 12,200 – 12,400 12,300 50 RMB/mt 2011-11-11
tense Baoding 13,550 – 13,750 13,650 50 RMB/mt 2011-11-11
mixed aluminum casting Chongqing 12,450 – 12,650 12,550 0 RMB/mt 2011-11-11
mixed aluminum casting Chongqing 11,600 – 11,800 11,700 0 RMB/mt 2011-11-11
clean tapping aluminum wire Changge,Henan 14,350 – 14,550 14,450 0 RMB/mt 2011-11-11
profile Changge,Henan 13,050 – 13,250 13,150 0 RMB/mt 2011-11-11
mixed aluminum casting Changge,Henan 11,800 – 12,000 11,900 0 RMB/mt 2011-11-11
US tense Imported 1,720 – 1,740 1,730 0 USD/mt 2011-11-11
zobra Imported 1,690 – 1,710 1,700 0 USD/mt 2011-11-11