"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

БГ Изкупни цени / 18.10.2018

октомври 17, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

 

Цените са в български лева, актуални към датата на публикуването им!

лв/тон
362,50 дебело желязо
247,50 тънко желязо
317,50 желязо извън размер
247,50 смесено желязо
195,00 големи домакински уреди
50,00 малки домакински уреди
лв/кг
1,30 акумулатори
9,23 мед дебела
8,80 мед тънка
6,14 месинг сборен
5,37 месинг радиатори
5,40 месинг стружки
6,23 бронз
12,00 калай
1,71 алуминий сборен
2,23 алуминиева дограма,чиста
1,58 алуминиева дограма
2,30 алуминиеви джанти
2,45 алуминиеви плаки
2,60 алуминиева жица
3,20 алуминиев радиатор с мед
1,35 алуминев радиатор
2,65 олово ,чисто
2,03 олово, мръсно
1,72 неръждавейка
1,60 цам
1,75 цинк

 

Екопак с нова площадка за сепарация

септември 27, 2018 от  
Публикувано в Скрап България

Екопак” откри нов технологичен център на територията на София като вложените в него средства са за над 1.4 млн. лв. Новата площадка включва инсталация за сортиране на отпадъци от пластмасови, метални и хартиени опаковки и образователен център за деца и ученици. Целият център е разположен на площадка с площ 35 декара, а инсталацията е на 2 декара. Изпълнителният директор на „Екопак” Тодор Бургуджиев обясни, че новата инсталация е 5 пъти по мощна от тези, с който компанията е разполагала досега. Тя може да сортира до 21 хил. тона отпадъци годишни и ще обслужва района на София област и София-град. Инсталацията ще обработва разделно събраните в цветни „Екопак” контейнери отпадъци от 6 района в столицата, 130 хотели, ресторанти и кафенета – ХОРЕКА и 310 търговски обекта. В съоръжението са инсталирани магнитни сепаратори за автоматично отделяне на желязо и алуминий. За линията работят 26 служители.

Новините от Plastic-bg.com

март 29, 2015 от  
Публикувано в Скрап България

   ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ : PLASTIC NEWS - www.plastic-bg.com

Отчет за проверките и глобите на РИОСВ

март 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

1942 проверки на 1678 обекта са извършили експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) през януари и февруари. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 963 предписания. Съставени са 122 акта, от които 15 за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 124 наказателни постановления на стойност 491 300 лева. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионни норми и ограничения са наложени 34 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са над 463 400 лева, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Акцент в контролната дейност на регионалните инспекции от началото на годината са проверки за нарушения приизвършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци. РИОСВ-Бургас е санкционирала с 30 000 лв. фирма „Нита” ЕООД за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без разрешително и с по 7000 лв. „Марсиани” ООД  и „Фри” ЕООД за извършване на дейности с излезли от употреба МПС без разрешително.Санкция от 7000 лв. е наложена на община Несебър за неспазване на технологията за депониране.

С по 10 000 лв. са глобени от РИОСВ-Русе кметовете на общините Ветово и Ценово за неосъществен контрол при образуване на нерегламентирани сметища на територията на общината, а кметът на община Суворово е глобен с 3000 лв. от РИОСВ-Варна, за неизпълнено предписание за почистване на замърсени земи с отпадъци.

От РИОСВ – Перник са издадени 11 наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкциина обща стойност 86 000 лв. С по 30 000 лева са санкционирани „Стийл Трейд 11″ ЕООД, гр.Перник за приемане от физически лица на отпадъци, които не са битови и представляват ЖП елементи и на „АЛКОСТИЙЛ” ЕООД, гр.Перник за приемане на отпадъци от черни и цветни метали без декларация за произход.

За същия период от РИОСВ – Пловдив са издадени 11 наказателни постановления, като с тях са наложени  имуществени санкции на обща стойност 72 400 лв.Община Карлово е санкционирана с 30 000 лв. за ненаправени две поредни месечни отчисления според изискванията на Закона за управление на отпадъците, с по 7000 лева – „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД за дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ и на „Хефти Металс” ЕООД за неизпълнени условия, определени в разрешителното за дейности с отпадъци.

От РИОСВ-Русе с по 10 000 лв. са санкционирани „Рой БС” ООД, гр. Русе за осъществен внос на текстилни отпадъци без предварителна нотификация и „Рейнбоу Тур 2″ ООД, гр. Свищов за това, че дружеството няма договор за приемане на отпадъци.

Месечна санкция от 2170 лева е наложена от РИОСВ-Смолян на „Рудметал” АД за замърсяване на река Елховска от дейността на рудник „Димов дол”. За изпускане на непречистени отпадъчни води от дейността на предприятие за производство на индустриални батерии и акумулатори, от екоинспекцията в Шумен е наложена еднократна санкция от 3 350 лв. на „ЕнерСис” АД, гр. Търговище.

100 000 лв. е общата стойност на наложените имуществени санкции през януари и февруари за неспазване на условия от издадените комплексни разрешителни.  20 000 лева е санкцията, наложена от РИОСВ-Пловдив на „Монди Стамболийски” ЕАД и 10 000 лв. на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, площадка в с. Цалапица. За същото нарушение РИОСВ-Стара Загора е санкционирала с 15 000 лева „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД с. Ковачево, община Раднево, РИОСВ -Хасково с 15 000 лв. – „Неохим” АД, гр. Димитровград, РИОСВ – Благоевград с 10 000 лв. – община Петрич, и РИОСВ-София с 20 000 лв. – „Чистота Искър” АД и  10 000 лв. – „Топлофикация София” ЕАД.

www.scrap-bg.com / Via Expo 2014

декември 20, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Save the Planet“ – изложение за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа: 5-7 март 2014 г., София

Специализираното събитие „Save the Planet“ ще представи новостите в управлението на отпадъците. Секторът има голям потенциал за развитие и целта на организаторите от Виа Експо е да  насърчат технологичния трансфер към Югоизточна Европа и да провокират интереса на бизнеса и общините.

Водещи компании от Австрия, България, Германия, Дания, Полша, Словения, Швеция и Швейцария ще  запознаят посетителите с технологии и оборудване за третиране, събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци.

Австрия е страна партньор на изявата и акцент ще бъде Австрийският павилион, който през 2014 г. ще е разположен на по-голяма изложбена площ.

 

Австрия е отново страна партньор на „Save the Planet“ и ще представи своите постижения на традиционния Австрийски павилион. IFE, водещ производител на виброконвейери и магнитни сепаратори; Lindner-Recyclingtech – шредери и системи за алтернативни горива; Vecoplan, доставчик на решения в рециклиращата индустрия, и Europlast Plastics Industry, производител на пластмасови контейнери, се присъединиха към павилиона. Друга австрийска компания е EREMA. По повод своята 30 годишнина тя пусна системата INTAREMA®, която ще постави началото на нова ера в рециклиращата индустрия. Komptech ще запознае посетителите с технологии за третиране на твърди битови отпадъци и за използването на биомасата.

Братя Пашев е фирма, специализирана в продажбата на преработвателни машини за биомаса, дървесина, пластмаси, хартия, битови отпадъци, инсталации за сухо почистване на пластмасови отпадъци и екструдер-гранулатори за преработка на пластмаси.

Дейността на словенската компания Anis Trend е концентрирана върху  производството на балиращи машини, резервни части и транспортьори за управление на общински и индустриални отпадъци.

Водещ производител на алтернативни горива от сортирани битови отпадъци в Централна и Източна Европа е Екорек. Фирмата предоставя и природосъобразни решения за отпадъци от нефтохимическата промишленост и излезлите от употреба гуми.

Роланд Трейдинг, дилър на холдинга Terex, ще запознае посетителите с машини за рециклиране, преси и ножици, подемно-транспортна техника за скрап, дървен материал, хартия, насипни материали и др.

Актуални законодателни промени, укрепване на партньорствата между обществения и частния сектор, стратегии за превенция, иновации в управлението на отпадъците – това ще са основните теми в конферентния ден „Най-добрите практики в областта на управлението на отпадъците и ресурсите в рамките на ЕС”. Той ще се проведе в партньорство с Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+) и Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP).

Глобални и локални перспективи в производство на енергия от отпадъци ще бъдат презентирани от лектори от Съвета за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT).

Организатор: Виа Експо – www.viaexpo.com

Медиен партньор – www.scrap-bg.com     www.plastic-bg.com

 

Ще има ли нова финансова криза?

август 5, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Forexnews.bg Йордан Калоянчев от ИП Карол.

Техническият анализ е предпочитан метод от много анализатори. В него се разглежда поведението на цената на даден актив без да се вземат предвид фундаменталните причини, които го определят. Търсят се ключови нива, следи се силата на дадено движение, както и се работи с множество индикатори към самата графика за определяне на сигнали за покупка или продажба.

Както и досега, фокусът на анализа ще е върху американският индекс S&P 500. На първо място нека разгледаме дългосрочната графиката на индекса – от 1950 година до ден днешен.

Графика на индекса S&P 500 за периода 1950-2013 година

SP-500-historical-price

Източник: yahoo.finance

Разбира се, това, което виждаме е силен възходящ тренд. Прогресът на човечеството от 1950 година насам е безспорен, както в технологичен, така и в научен и социален аспект. Това напълно логично води и до зашеметяващ ръст в капиталовите пазари. Както се вижда на графиката – имало е време, когато S&P 500 е бил 20 пункта, в сравнение с 1,700 днес. За 60 години са се случили много неща – карибската криза, периода на хиперинфлация преди президента Роналд Рейган, войната във Виетнам, две световни войни преди това, спукване на .com-балона, терористичен акт в Ню Йорк, световната финансова криза… Но пазарът не само все още е тук, а е и на стойности по-високи от всякога. Хората не оспорват способността на капиталовите пазари да възстановяват загуби причинени от форсмажорни обстоятелства. Това, което с право често припомнят на позитивно настроените инвеститори е, че нищо не продължава вечно. Можем да обясним техните тревоги със следното сравнение: Търгуващите на финансовите пазари всъщност редят замък от карти. В началото шепа крупни инвеститори поставят здрави основи. Това се забелязва от още хора, които започват да надграждат замъка със своите карти. В един момент той е виден от всички инвеститори – професионални, с опит или без опит, или пък абсолютни новаци. Те бързат да се включат докато още е време, защото замъка започва да нараства с невиждани темпове. Накрая всички забравят, че всъщност градят не нещо солидно, а просто замък от карти. Точно тогава основата поддава и събаря всички участници. Последното „срутване на картите” беше неотдавна – 2008 година. Споменът у хората все още е пресен и много от нас остават предпазливи. Нека проверим дали и техническия анализ ни дава причини да се притесняваме.

Технически анализ на S&P 500 върху графика 10Y

SP-500-grafika-10Y

Източник: платформа за маржин търговия Карол Дилинг

 

На графиката се вижда, че индексът е направил връх над този преди настъпването на финансовата криза от 2007 година. Това е исторически връх. Никога досега S&P 500 не е достигал 1,700 пункта. От техническа гледна точка позитивен е фактът, че след като предишния връх е преодолян, цената се връща на същите нива, но бързо намира подкрепа и се задържа трайно над него. В краткосрочен план това е много силен сигнал.

На графиката са добавени и някои индикатори. Пълзящите средни (цветните линии гравитиращи към самата графика) най-често се използват за да се дефинира тренд и да се определи неговата сила. И тук отново наблюдаваме много силен позитивен сигнал. Цената е над всички 5 пълзящи средни (съответно с период 10, 21, 50, 100 и 200), самите средни са подредени една под друга като на върха е най-бързата. Нещо повече – в момента всички те сочат нагоре. По-перфектен вариант за биковете в индекса просто няма. Трендът в случая не само е възходящ, но и безспорно има необходимата сила за да закара цената дори и още по-високо.

Индикаторите в долната част на графиката MACD и RSI(14) също имат много употреби, но една от основните е да определят кога пазарът е във свръхкупено/свръхпродадено състояние, или казано по друг начин – в крайност. Притеснителното в случая е, че тези индикатори са на рекордни за последните години стойности и да – инвеститорите са залитнали в крайност. Ако обаче се абстрахираме от написаното в големите книги, виждаме, че това се е случвало многократно и всички, което е последвало, и то със солидна доза забавяне, е кратка корекция. Поскъпването след това е продължило с нова сила.

В техническия анализ съществуват много подметоди. Споменатото досега беше сред елементите на най-популярните методи на технически анализ. Но съществуват и други, по-сложни и практикувани от по-малко спекуланти. Вълновата теория е един такъв метод.

Лично аз използвам вълновата теория описана в книгата Mastering Elliot wave на Glenn Neely. Това е метод, уповаващ се на психологията на пазарните участници. Чрез него на графиката се забелязват моменти на еуфория на пазарните участници, на колебание, на краен песимизъм, на неуспешен опит да се оформи тренд или на затишие преди буря. Точно както при замъка с карти. Колкото по-голям е разглеждания период – толкова по-добре работи този метод на анализ. В следващата графика Ви представям броенето си върху графика от последните 30 години. На FOREX пазарът ситуацията е друга, но тъй като в случая говорим за индекс, и то не кой да е, а индекса на САЩ, спокойно можем да потърсим повече импулси на графиката. “Импулс” е силно движение в 5 подвълни, което прави плитки корекции и е много атрактивно за търговия. Там където има импулси – има и печалби.

Дългосрочно вълново броене на S&P 500 по метода на Глен Нийли (Glenn Neely)

SP-500-broene-vlni

Източник: платформа за маржин търговия Карол Дилинг

Всъщност, аз приемам, че цялото движение на S&P 500 откакто индексът изобщо съществува е един голям импулс. В никакъв случай това, не може да се твърди със сигурност, но стигам до извода, че в момента се намираме в самото начало на последната 5-та вълна от този импулс. Дори и да съм прав това не означава, че до няколко години всичко на пазара ще свърши. Напротив. Развитието на вълна 5 може да трае 10, 30 или теоретично и повече години. А след като приключи просто ще започне друг цикъл. След достатъчно време ще достигне стойности, които сега звучат абсурдно. Някои от нас ще видят цени от 5,000 или дори 10,000 пункта. Но да се върнем към днешната картина. Анализът ми не дава предпоставка да считам, че следващите години ще наблюдаваме стойности под 1,000 пункта. Ако съм напълно прав е възможно самият аз да не видя през живота си S&P 500 отново да се търгува на стойности от 1,000. В следващите години всички притеснителни новини от света на финансите би трябвало да се отразят на пазара само като сравнително плитки корекции и да не водят до панически разпродажби продължаващи с години и изтриващи по 50% от стойността на индекса (подобно на миналите 2 сериозни кризи). Тъй като пазарът в момента е свръхкупен и вълна 3 от по-малкия порядък може да приключи всеки момент, може би ще станем свидетели на начало на по-дълга във времето корекция още следващата година. Такава може да бъде предизвикана и без сериозен фундамент, а просто от „законите на пазара”. Тя не е нищо страшно и всъщност ще бъде възможност за по-евтини покупки на индекса.

В изследването си разгледах три различни метода на анализ в търсене на отговора дали пазарите са на ръба на колапс, както не малко хора се опасяват. И трите метода дадоха по-скоро позитивни отговори:

Изследвайки цикличността на секторите в икономиката не получихме категоричен сигнал, че пред пазара стоят години разцвет, но пък със сигурност нямахме и основание да твърдим, че световната икономика ще изпадне в рецесия.

Спадът на развиващите се пазари от последните месеци пък се оказа не толкова страшен фактор и в никакъв случай не надежден сигнал за задаващо се бедствие.

Изводите от вида анализ, в който се чувствам най-уверен – техническия, са еднозначни – графиките сочат продължаване на възходящия тренд на американския пазар.

Не само като спекулант се надявам да се окажа прав. Противно на вярванията на някои незапознати хора кризите на финансовите пазари не носят печалба почти на никой. Хората, печелещи от това са единици и техните истории граничат с областта на конспирациите и легендите. Не само обикновените хора реално претърпяват загуби, било то в лицето на по-ниска заплата, безработица или скъпи кредити. Самите спекуланти не могат да се справят с неконтролирания спад на пазарите. Събитията, които се случват в години на финансови кризи, са извънредни и не могат да се предвидят в достатъчна степен и от най-добрите анализатори. Практиката е доказала това многократно. Да оставим на страна анализите, графиките и прогнозите от тези 3 статии. Искрено се надявам, че скоро няма да ни се наложи да си припомним напрегнатите дни на 2008 година.

 

Източник: ИП Карол АД  karol logo

www.plastic-bg.com

април 30, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Новият сайт   www.plastic-bg.com  вече е достъпен в мрежата.

Сайтът е информационна платформа за търговията с пластмаси и с пластмасови отпадъци в България и по света.

Специално място  обръщаме  на различните видове пластмаси, тяхното рециклиране и цени, както в България , така и по световните пазари. Ще проследим пътят на пластмасите от начините на тяхното създаване, ще преминем през производствените процеси – материали и машини, готовата продукция, търговията и тяхното рециклиране.

Естествено, актуализацията на информацията е ежедневна и ежеседмична. Което ще Ви осигурява и максимален обем от информация за случващото се по пазарите на България, Европа, Азия, Америка, цени на пластмасите и като продукция и като рециклиран материал, новости и технологии за тяхното производство и рециклиране, международни новини от пластмасовата индустърия

Актуализация на бази и площадки

април 4, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Уважаеми колеги,

Още в началото на 2013 година  изкупните бази и площадки в България намаляха значително, след приемането на Новия ЗУО.

И въпреки, че поговорката гласи да се броим ” на есен”, да избързаме: Нека преброяването да започне СЕГА!

WWW.SCRAP-BG.COM е инициатор на това преброяване и като такъв, ще осигури отделено място в сайта за всички фирми, изпратили информация за базите и площадките си. Информацията ще бъде публикувана напълно безплатно на страниците на сайта  за фирмите и с безплатен достъп до читателите и посетителите на сайта. Целта е да се създаде единна база данни, да се актуализира или променя, да се добавя информация или отнема от нея и всичко това да работи в полза на всички, най-вече за клиентите на базите,площадките и пунктовете за събиране на черни и цветни метали, пластмаси, хартия, стъкло, и други.

И така, всички , които желаят да бъдат “преброени”, нека да напишат емайл със следните данни:

Фирма : ………………..

град/село……………..

адрес/улица/зона/район………………..

телефон…………………..

емайл……………………..

вид отпадък ……………(метал,хартия,пластмаса….)………….

Площадките, които изкупуват само неметални отпадъци, ще бъдат публикувани в www.plastic-bg.com

 

Данните     пускайте на емайли : info@scrap-bg.com / за метални отпадъци /        www.scrap-bg.com

info@plastic-bg.com / за неметални отпадъци / www.plastic-bg.com

Информацията се публикува на сектор :”СКРАП-БАЗИ” на главната страница на сайта!

Какво се търгува в Англия?

март 15, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

PRODUCT: ALUMINIUM SCRAP
PRICE: USD $1800/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND
MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: COPPER MILLBERRY SCRAP 99.99%

FREE FROM GREASE AND CORROSIONPRICE:

USD $3500/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

PRODUCT: OCC WASTE PAPER SCRAP

PRICE: USD $80/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: PET BOTTLE SCRAP

PRICE: USD $180/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: SOFT OFFICE PAPERS(SOP)

PRICE: USD $80/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: BRASS HONEY SCRAP

PRICE: USD $3800/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: COPPER CATHODES GRADE A 99.99% PURITY

PRICE: USD $5500/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50M

PRODUCT: CAST IRON SCRAP

PRICE: USD $550/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: USED COMPRESSOR SCRAP

PRICE: USD $200/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: HMS 1-2(80:20 MIXTURE)

PRICE: USD $280/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: BABY DIAPERS IN BALES

PRICE: USD $50/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: COPPER MILLBERRY SCRAP 99.99% FREE FROM GREASE AND CORROSION

PRICE: USD $3500/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PRODUCT: USED RAIL WAY R50-R65

PRICE: USD $210/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

PET BOTTLE SCRAP

PRICE: USD $180/MT CIF ELLESMERE PORT, ENGLAND

MINIMUM ORDER QUANTITY: 25-50MT

Пластмаси,хартия и стъкло

ноември 14, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Как трябва да се оползотворява боклукът в частта му на елементи, годни за рециклиране, и каква е ползата от това? Става въпрос предимно за хартия, стъкло и пластмаси.
Да започнем от последните. Ако спрямо тях се прилага методът на депониране, който сега у нас е основен, те се разграждат в продължение на стотици години. В този изключително продължителен процес от тях се отделят вредни вещества, които замърсяват земята и въздуха, а стигат и до подпочвените води, част от които се използват за питейни нужди и напояване. Пластмасовите отпадъци са голямо бедствие, предизвикано от постиженията на химията и прилагането им в производството. Спасението от тях става или чрез изгарянето им, или чрез рециклиране. За препоръчване е вторият начин, защото при изгарянето им също се отделят редица вредни елементи, които замърсяват околната среда. Сега у нас се депонират 70% от пластмасовите отпадъци, 18% се изгарят и само 12% се рециклират.
На второ място по обем като съставка на боклука са хартията и картоните, които също подлежат на рециклиране. Те се произвеждат предимно от дървесина. За добиването на 1 т книжна продукция се изсичат 30 петдесетгодишни дървета. При преработката им се изразходват 1600 куб.м вода и 1800 кВтч електроенергия. Поради което цената на първичната хартия възлиза на около 1500 лв. за тон. Чрез рециклиране същото количество се получава за 720 лв., но този процес може да бъде мултиплициран до 6 пъти и тогава цената на продукцията спада на 300 лв. Последното издание на книгата за Хари Потър е на хартия, четвърта преработка, и поради това тя се продава в САЩ за 11,30 долара. Ако е била отпечатана на първична, цената й е щяла да бъде 16,40 долара. Може би това е оказало влияние нейният 400-хиляден тираж да се изчерпи само за два и половина месеца.
Какво е положението при стъклените отпадъци? Според специалистите те могат да се рециклират най-малко 90 пъти. За производството на 1 т стъкло за необходими 4000 куб.м вода, 1600 кВтч електроенергия, 1700 кг силиций и още 450 кг инертни материали. Те се добиват в кариери, които нарушават екологичното равновесие в районите на тяхното разработване. На много места населението в тях се надига на протест. Създават се предпоставки за конфликти, защото хората искат запазването на ландшафта, а

концесионерите го превръщат в лунен пейзаж

С използваният сега основен метод на депониране на отпадъците се създават огнища на тотално замърсяване на големи територии, които са определени за сметища. В България всяка година се “произвеждат” около 3 млн. т боклук. Повечето от сметищата са с надхвърлен капацитет, а той ще продължава да се надвишава.
Бизнесът с боклука е високо печеливш за асовете в тази дейност. За да извозят сметта от кофите и контейнерите, фирмите, които са сключили договор с общините, реализират висока печалба. Тя се плаща от гражданите, които внасят такса смет. Така се стига до странното и дори унизително положение боклукчийска фирма да стане собственик на един от най-популярните български футболни клубове.
Има ли някакъв изход от това положение? Кардиналното решение е спешно да се построят няколко завода за рециклиране на отпадъците. Те трябва да бъдат с пределно голям капацитет, а не както част от сега съществуващите – със силно ограничен. Разделното събиране на отпадъците още дълги години ще бъде по-скоро пожелание, отколкото действителност. Защо за осъществяване на начинанието да не се привлече “клошарският елемент”, който по този начин си изкарва прехраната. Тези хора всъщност са основният контингент, който осигурява разделното групиране на отпадъците и в такъв вид ги предава в пунктовете за вторични суровини. Той и сега, за да си осигури препитанието, рови в кофите и контейнерите за боклук, но доходът от тази “дейност” прогресивно спада. През 2011 г. в пунктовете за вторични суровини 1 кг хартия се изкупуваше за 10 ст., а през 2012 г. – за 8 ст. Цената на стъклените отпадъци от 5-6 ст. е свалена на 3-4 ст., а на пластмасовите – от 5 на 3 ст. Затова клошарите и някои от ромите, които се занимават със събирането и предаването на вторични суровини, се насочват към търсенето на възможности за кражба на медни проводници и друг цветен метал, за които все още се плаща подобаващо. При това съгласно закона, ако някой е предал вторични суровини за 5 лв., върху тях се удържа данък 10%.
И какво се получава? България се задръства от боклуци. Вместо възможно най-голяма част от тях да се рециклират, като по този начин се пестят природни ресурси и се запазва чистотата на околната среда, се изсичат гори, опустошава се природата в много райони, загива фауната и флората, замърсяват се водите, въздухът, почвите. А на клошарите, които се препитават главно чрез събиране и предаване на вторични суровини, се отнема възможността да си изкарват хляба чрез някакъв труд, който е и обществено полезен.
В Италия извозването и преработката на боклука е приоритет на мафията.

За осъществяването на тази дейност обаче тя е създала 1,6 млн. работни места, поради което се ползва с уважение от населението. А мафиотите там не купуват футболни клубове, въпреки че имат такава възможност, защото бизнесът с боклука се оказва, както и у нас, изключително печеливш.
В България общини правят сделки с боклукчийската мафия за сметка на данъкоплатците. Затова вместо да се създават заводи за рециклиране и компостиране на отпадъците, те се депонират, което е допълнителен разход без всякаква възвръщаемост. А ако се създадат необходимите предприятия за рециклиране на индустриалните и за компостиране на битовите отпадъци, те ще произвеждат суровини, торове и горива. Това ще доведе до откриването на най-малко 25 хил. работни места и така заетите в тях ще изкарват прехраната си. Незнайно защо тези очевидни истини не са в полезрението на управляващите.

 

 

 

 

Йордан Съев

Цени на пластмасите ( октомври 2012)

ноември 13, 2012 от  
Публикувано в Скрап Света

Prices of standard plastics in plasticker, quoted in €/t

*: Supply figures too low to attain statistical significance; 1: equivalent to the grade “post-industrial, mixed colours”; 2: equivalent to K49; 3: equivalent to K59; 4: equivalent to “standard, mixed colours”; 5: equivalent to the grade “regranulates, black”, 6: forecast (likely to be amended by additional quotes)

Готова продукция/ цени за 04.10.2012

октомври 3, 2012 от  
Публикувано в Скрап Света

04.10.2012
Rebar 577 $ FOB Турция
Rebar 477 еuro FOB Италия
Rebar 620 $ EXW Египет
Rebar 460 euro FOB Испания
Wire rod 480 euro FOB Испания
Wire rod 537 еuro EXW Полша
Scrap 80:20 USA 365 $ C&F Турция
Pig Iron 375 $ C&F Италия
Pig Iron 405 $ FOB Ч.море
Billet 510 $ FOB Украйна
Billet 540 $ EXW Турция

Следваща страница »