"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Оловен скрап – има недостиг и спекулации

декември 4, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Европейските производители на олово са обезпечили по-високи премии за цената на метала през 2015 г. в сравнение с договорите за текущата година.Към момента се  запазва  недостиг на предлагането на оловен скрап, което заплашва способността на производителите  на вторични метални да поддържат стабилно ниво на производство. 
 В последните няколко години, производителите на  вторично олово страдат от високи цени за закупуване на  оловен скрап от  батерии и акумулатори,има излишен  капацитет на пазара, а сериозността на ситуацията продължава да расте. 
Въпреки, че не се наблюдава прякото въздействие на дефицита по офертите за оловен скрап , производителите твърдят, че недостигът на скрап е предизвикал увеличение на премиите за 99.985%  със средно  € 10.05 ($ 6,2-12,4) по договорите за 2015 г.,  производителите ще им  бъде трудно да се “се задържат на повърхността” на премиите  както през миналата година. Това е всичко се дължи на търсенето и предлагането,а част от големите играчи в този бизнес спекулират с количествата и цените.

Незаконен пункт откриха от РИОСВ-Плевен

август 13, 2014 от  
Публикувано в Mix News

В имот в землището на село Чомаковци, собственост на 30-годишен, са открити да се съхраняват върху асфалтова площадка обгорели медни проводници, а върху работещ електронен кантар са намерени поставени оловни плочи, съобщават от пресцентъра на полицията. До кантара е намерен бележник с дата 8 август 2014 година и вписани в него данни, както следва: мед – 4310.00 кг. и олово 1911.00 кг.

Близък на собственика на имота е обяснил пред проверяващите, че складираните черни и цветни метали са собственост на софийска фирма и са транспортирани от базата на фирмата. За отпадъците не е представен обаче документ за произход. Имотът не притежава разрешение за търговия с черни и цветни метали. За извършената проверка е съставен констативен протокол от служител на РИОСВ – Плевен, а на 30-годишния е съставен акт за административно нарушение на основание чл. 133, ал.3, т.3 от Закон за управление на отпадъците.

Ще има търсене на оловен скрап

юли 30, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Според оценките Study Group, Китай в момента произвежда 45% от рафинирано олово в света. В момента  положението с доставките на оловeн  концентрат  е сложнo  затова  все повече китайски фабрики избират пътя на преработка на оловен скрап за производство на рафинирано олово. Делът на средното производство на олово в Китай ще нарасне до 2020 г. до 40%, а до 2028 г. – до 60%  срещу 30% в момента. Това  може да допринесе за повишаване на търсенето на китайски автомобили и решения  използващи възобновяеми енергийни източници, въз основа на оловни батерии.

Приста Холдко Кооператиеф придобива Монбат АД

декември 19, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление от страна на Приста Холдко Кооператиеф, с което се уведомява, че компанията възнамерява да придобие пряк контрол на 20.78% от капитала на Монбат АД. Монбат осъществява дейността си в България чрез притежаваните от него дружества Старт АД, Монбат Рисайклинг ЕАД и Окта Лайн България. Предметът на дейност на дружеството е производството на акумулатори и рециклирането на акумулатори, оловен скраб, оловни сплави, полиетилен и полипропилен. Преди дни от Монбат обявиха, че очаква да реализира 316.8 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2014 г. Нетната печалба на компанията за следващата година ще достигне 37 млн. лв., като прогнозата е направена на база очакване средна цена на оловото за 2014 г. 1700 евро за тон.