"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

„Самоковска комуна” вече е само скрап

април 6, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Десетки самоковци останаха без работа, след като едно от най-големите предприятия в община Самоков – „Самоковска комуна”, бе продадено, а машините и инвентарът му отидоха за скрап.  Сделката за продажбата на бившата текстилна компания е станала факт, а съкратените работници си скубят косите как ще прехранват семействата си, при положение че безработицата в Самоков е една от най-високите в страната.

Веднага след продажбата в предприятието е започнала работа по демонтиране на имуществото на фабриката, което най-вероятно ще бъде продадено за скрап. Новият собственик на завода още не е ясен и дали ще изгражда ново производствено предприятие на територията на бившата вече „Самоковска комуна”, или само ще го разруши, парцелира и продаде, не е ясно. Сигурно е едно, а то е, че една голяма част от промишлената история на Самоков си отиде и последва съдбата на още куп заводи в града, в които едно време самоковци са изкарвали прехраната си.

„Самоковска Текстилна Компания“ АД е фирма, която години наред се бе успешно наложила в производството на вълнен текстил, гордееща се с повече от стогодишна история в областта на текстила. Вълненотекстилната индустрия е най-старата в  Самоков и България. Тя е заемала, а и сега заема важно място в икономическото развитие на града. Фабричната текстилна индустрия възниква най-рано в старите занаятчийски градове на България, където е налице висококвалифицирана работна ръка. През 1885 г. в Самоков се появява първата текстилна фабрика, която тогава е носила името „Бъдащност“. От нейното съществуване  препитание са намирали близо 800 човека, трудещи се в различни цехове на компанията, но за жалост някъде след 2000 г. – къде заради кризи, къде заради голямата конкуренция – работещите в завода драстично намаляха, а от тази седмица вече на скрап.

 

“Солвей-Соди”

ноември 15, 2011 от  
Публикувано в Скрап България

През следващите години девненската компания “Солвей-Соди” ще направи инвестиции в рамките на 25 до 50 милиона лева годишно в областта на околната среда, икономиите на енергия и подмяната на остарялото оборудване. Това каза Ерик Вандер Ворст, изпълнителен директор на дружеството. “Заради изтичане срока на прилагане на новата Европейска директива IDE 2010/75/EU, през 2013 г. България трябва да депозира план за получаване на дерогация за удължаване на крайния срок от 2016 на 2020 г., каза още Вандер Ворст. През тези четири години ние ще лансираме втората фаза за модернизация на ТЕЦ “Девен” и подмяната на морално остарелите котли”. През 2010 г. дружеството финализира мащабната инвестиционна програма, възлизаща на 300 млн. лв, която се състои в увеличаване капацитета на содовия завод. В “Солвей Соди” бяха направени инвестиции за 19 млн. лв. В ТЕЦ “Девен”, филиал на “Солвей Соди”, беше изграден и пуснат в експлоатация нов котел на кипящ слой. Съоръжението е с висок производствен капацитет и позволява намаляване на емисиите от азотни окиси и прах в съответствие с най-новите европейски екостандарти.