"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

„Самоковска комуна” вече е само скрап

април 6, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Десетки самоковци останаха без работа, след като едно от най-големите предприятия в община Самоков – „Самоковска комуна”, бе продадено, а машините и инвентарът му отидоха за скрап.  Сделката за продажбата на бившата текстилна компания е станала факт, а съкратените работници си скубят косите как ще прехранват семействата си, при положение че безработицата в Самоков е една от най-високите в страната.

Веднага след продажбата в предприятието е започнала работа по демонтиране на имуществото на фабриката, което най-вероятно ще бъде продадено за скрап. Новият собственик на завода още не е ясен и дали ще изгражда ново производствено предприятие на територията на бившата вече „Самоковска комуна”, или само ще го разруши, парцелира и продаде, не е ясно. Сигурно е едно, а то е, че една голяма част от промишлената история на Самоков си отиде и последва съдбата на още куп заводи в града, в които едно време самоковци са изкарвали прехраната си.

„Самоковска Текстилна Компания“ АД е фирма, която години наред се бе успешно наложила в производството на вълнен текстил, гордееща се с повече от стогодишна история в областта на текстила. Вълненотекстилната индустрия е най-старата в  Самоков и България. Тя е заемала, а и сега заема важно място в икономическото развитие на града. Фабричната текстилна индустрия възниква най-рано в старите занаятчийски градове на България, където е налице висококвалифицирана работна ръка. През 1885 г. в Самоков се появява първата текстилна фабрика, която тогава е носила името „Бъдащност“. От нейното съществуване  препитание са намирали близо 800 човека, трудещи се в различни цехове на компанията, но за жалост някъде след 2000 г. – къде заради кризи, къде заради голямата конкуренция – работещите в завода драстично намаляха, а от тази седмица вече на скрап.

 

Търг “Продажба на скрап от черни и цветни метали и пластмаси”

февруари 5, 2013 от  
Публикувано в Скрап България


 

Във връзка с избора на фирма за изкупуване на отпадъци от фирма ФЕРМАТА
АД – Пловдив ,
Моля да ми изпратите оферти за изкупуване на:
- черни метали – приблизително количество 5т на месец /основно бракувани
ножове от кутер машини, решетки и ножове от волф и обезкостяващи машини,
бракувани палетни колички, нарязани тръби, кранове, профили от стелажни
системи и др./
- цветни метали – приблизително количество 1т /топлообменници от
хладилни инсталации- изпарители, кондензатори- с медни тръби и
алуминиеви ламели нанизани на тръбите, шини алуминиеви от елтабла и др./
- пласмасови изделия – приблизително количиство – 300 кг/месец /колела
полиамидни, ленти транспортни текстилни и др, уплътнения силиконови за
хладилни врати , РВЦ ленти прозрачни 200х2 за завеси на врати/.
Имаме количества излезли от употреба луминисцентни лампи. Те се водят за
опасни отпадъци. Имате ли лиценз за обслужване на такива отпадъци. Моля
за оферта за сключването на договор и цена за извозването на вредните
отпадъци.
Офертите очакваме на e-mail : sklad_techno@bella.bg Светлозар Банков