"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Семинар в Банско на “БАР”

октомври 30, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Броят на незаконните площадки за изкупуване на скрап е над 500, нелицензираните леярни са около 70. Това съобщиха на семинар в Банско представители на Българската асоциация по рециклиране (БАР).
Борислав Малинов, председател на БАР, предложи няколко основни подхода за елиминиране на сивия сектор в бранша. Кръстосани проверки, проверка на вече затворили площадки, работа по сигнали, активна информация от законни площадки, глоби, увеличаване на наказателната отговорност от 1 на 5 години за извършване на дейности със скрап без разрешение, и създаване на регистър на потенциалните незаконни площадки, са само част от тях.
Според бранша проблемът с незаконно работещите в сектора е изключително сериозен. От 2 300 площадки за изкупуване на черни и цветни метали преди приемането на новия Закон за управление на отпадъците, сега броят на лицензираните пунктове е 1 200. Половината от тези 900 площадки, които би трябвало да са затворили, продължават дейността си, но тя вече е незаконна. От началото на годината БАР е сигнализирала на контролните органи 15 пъти, но за съжаление само в 30% от случаите проверката завършва с акт.
От Главна дирекция „Национална полиция“ акцентираха върху трудностите, които имат при откриването на незаконните площадки, както и че почти целия краден метал се приема от тези незаконни площадки.
Стефан Стефанов, директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, МОСВ , каза, че законът не е разделителна ивица между държавата и бизнеса. Той разписва правилата, но всеки от изпълнителите решава сам за себе си как да ги изпълнява. Според него проблемът с незаконните площадки за изкупуване на черни и цветни метали, изисква усилията на компетентните органи в сътрудничество с браншовите асоциации.
Моника Иванова, представител на БАР, предложи вариант на контролен лист за проверка на площадки, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Това уеднаквяване на изискванията към легалните площадки е необходимо, защото контролните органи от РИОСВ и МВР, нямат обща схема на проверки, което затруднява тяхната работа.
Предложено бе да се създаде работна група, която да предложи промени в Наказателния кодекс, които да доведат до намаляване кражбите на метали.