"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Банковите гаранции ще се намаляват

септември 30, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Банковите гаранции, които фирмите за оползотворяване и рециклиране на боклуци осигуряват в полза на държавата, ще бъдат намалени. Сумите са задължителни за издаване на разрешително за работа в сектора и достигат 1 млн. лв. Те се усвояват при законови нарушения. В повечето случаи те се издават срещу същата сума пари в брой или обезпечение с активи.

Редуцирането на гаранциите е предложено от екоминистерството като част от пакета мерки за по-малка административна тежест, приет от кабинета. Сумите ще бъдат определени сред срещи с бизнеса. Сега най-високите са гаранциите за организациите за разделно събиране на опаковки, за стари коли и за електрическо оборудване – по 1 млн. лв. Най-масово гаранциите засягат фирмите за скрап. Те плащат по 25 000 лв. за регистрация и по 5000 лв. за площадка.

По последни данни легално работят 539 фирми с 889 площадки. Гаранциите им са за 17,92 млн. лв. Със сумите на другите организации сметката набъбва до над 32 млн. лв.

Подновяване на гаранциите с една година

септември 16, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Притежателите на Разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) трябва да подновят или удължат с една година банковите си гаранции в едномесечен срок преди изтичането им и да ги представят в съответната РИОСВ, съобщават от екоинспекцията.

За извършване на дейности с ОЧЦМ Законът за управление на отпадъците (ЗУО) изисква банкова гаранция в размер на 25 000 лева за самата дейност и по 5000 лева за всяка площадка. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ.

При непредставяне на подновените банкови гаранции, контролният орган (РИОСВ) ще отнеме издадените разрешения.

При констатиране на нарушения в условията на разрешителните, контролният орган, издавайки наказателно постановление може да се възползва от банковата гаранция до размера на административно-наказателната мярка.