"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Алуминий -анализ и прогнози 21.04.2015

април 21, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Алуминиевите цени  бавно и тихо възвърнаха  част от стойностите си ,с които  приключиха 2014 , но това може да не е достатъчно, за да се  отдръпнат  металите от  този „мечи пазар“  . Месечните Алуминиеви  стойности  регистрираха   увеличение от 1,1%  спрямо март месец  . В сравнение с останалата част на неблагородните метали , алуминия  и цинка са единствените метали не направиха  няколко годишно дъно през 2015 г. , поне  все още не  . Нарастването  на търсенето в автомобилната индустрия   помогна на метала да задържи своята стойност . Алуминиия все пак  загуби голяма част от стойността си  си през втората половина на 2014 г.

Какво да очакваме за останалата част от годината ?

Търсенето на  алуминий  може да  има  известен ръст , доставките  да се увеличават .

По-слабите цени на енергията са насърчаване на производителите да увеличат производството , особено в Китай

където топилни пещи имат  държавна подкрепа за по-ниските  тарифи.

„ Мечешката“ стокова  среда и все още силния  долар ще продължават обаче   да оказват  натиск върху цените на алуминия . Никела показва подобно поведение на алуминий,  но наскоро падна до 6 – годишно дъно . И не само  никела  ще бъде  жертва  на този пазар . С поглед към  другите  неблагородни метали , не би трябвало да се  учудим, ако алуминия  тръгне към   рекордно ниски нива през тази година .

Алуминиева статистика 01-10.2014год.

декември 29, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

През 2014 г. световният пазар на първичен алуминий се премести в зоната на дефицита. Според доклад на Световното Бюро за метална статистика (WBMS), пазарът е достигнал дефицит от 542 хиляди тона за 10-те месеца през 2014 г. в сравнение с излишъка от 570 000 тона, регистрирани по време на цялата 2013 година. Производството на първичен алуминий  се увеличава с 1.398 милиона в периода от януари до октомври тази година. В същото време предлагането на метала, който е произведен  е намаляло с 173 000 тона само през месец октомври. Материалните запаси в края на десетте  месеца  е в размер на 656 4000 тона. Следва да се отбележи, че нивото на запасите в края на 2013 г. беше на ниво 7,171 милиона тона. Световното производство на алуминий  се е увеличило с 3,5%, докато потреблението е нараснало с 221 2000 тона до 4 143 0000 тона в периода от януари до октомври на тази година. Китай представлява почти 48% от световното производство, с производство от 19,633,000 тона. Производството в ЕС леко е спаднало с  0.26%. През октомври, производството на първичен алуминий е в размер на 4 173 100 тона, докато потреблението е 4,174,600 тона. Доклад ът на WBMS също казва, че световното търсене на алуминий е нараснало с 5,6% през януари-октомври на тази година, в сравнение със същия период на миналата година. Търсене в Китай за 2014 се увеличава с 7.6%.

Потвърдиха всички световни анализатори…

август 14, 2014 от  
Публикувано в Скрап Света

Глобалния алуминиев пазар ще бъде в дефицит през текущата година за първи път от 2006 г. насам, тъй като компаниите намалиха  производството ,а  търсенето от страна на автомобилните производители се увеличава, смятат от  японската търговска къща Sumitomo .

Според тях, дефицитът  на метала  в света през 2014 г. ще бъде около 61 хиляди тона в сравнение с излишъка  в размер на 580 000 тона през миналата година. През 2015 г. дефицитът ще продължи да расте и може да достигне 493 000 тона, според  прогноза  на Bloomberg. През януари 2015  Sumitomo очаква излишъка на  метал да бъде на ниво  от 312 хиляди тона. По-рано, за  липсата на алуминий на световния пазар предупредиха и от  Goldman Sachs Group. Ниските цени на метала  доведоха до  закриване или намаляване на производството на повече от 50 завода от целия свят, което води до прогнозата, че  недостига през тази година може да достигне 579 000 тона след 7 години устойчиво развитие. Citigroup и Morgan Stanley също очакват  дефицит от алуминий в следващите няколко години. Анализаторите на Danske Bank подобриха  миналата седмица прогнозата си  покачване на котировките през 2015 г с  $ 200 -. към $ 2,175 за тон.

Цените на алуминия към края на 2013 г. се сринаха  с 36% от пика си през 2011 година. В същото време, от началото на тази година, метала се е повишил в цената с 14%, а пазарът не е навлязл в “бичи” фаза. До края на търговията във вторник алуминиевите цени  на London Metal Exchange се  увеличиха с 1.1% – до 2 056 щатски долара на тон, което е най-високото ниво от февруари 2013 година.

Класификация на отпадъци(скрап) за трансграничен превоз

октомври 23, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

АЛУМИНИЕВИ ШЛАКИ
(ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОМЕТАЛУРГИЯТА НА АЛУМИНИЙ)

При топенето и рафинирането се получават отпадъци, съдържащи
алуминий като: алуминиеви шлаки (или пяна), с изключение на солеви шлаки
КОД: Зелен списък B1100
Кодове съгласно Наредба N 3 за класификация на
отпадъците и Европейския каталог на отпадъците (EWC):
10 03 16 леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15*
Други описания:
Алуминиева пяна (Al), алуминиеви шлаки, с изключение на
солеви шлаки, богати на метал алуминиеви стружки
Физични свойства: Tвърди
Описание на английски език:
Aluminium skimmings or aluminium skims excluding salt slag
Описание на немски език: Beim Schmelzen oder
Rainieren anfallende metallhaltige Abfälle: Aluminiumkrätze
(oder Abschöpfungen), ausgenommen Salzschlacke
Детайлно описание:
• Алуминиеви шлаки или пяна, които нямат опасни свойства. Граничната стойност за съдържание на
метален алуминий е 45%
Указание: Черните шлаки от втория етап на производство на алуминий и алуминиевата пяна, която е запалима или при контакт
с вода отделя запалими газове, са опасни отпадъци съгласно Европейския каталог на отпадъците. Съответните опасни свойства са
свързани с отделянето на запалими газове при контакт с вода (гранична стойност на H 4.3: освобождаване на повече от 1 литър
водород /kg/h) респ. свойството запалими.
Обикновено алуминиеви шлаки с концентрация по-висока от 45 % метален алуминий не притежаващи опасното свойство Н 4.3.

Разграничение от други отпадъци от Зеления списък:
• Материали за полиране, съдържащи алуминиев оксид (доколкото нямат опасни замърсявания) – виж
B2040 корунд (силициев карбид, борен карбид, алуминиев оксид)
• Отпадъци от алуминиеви хидрати (алуминиев хидроксид), алуминиев оксид и остатъци от
производството на алуминиев оксид, несъдържащи вещества, използвани за газоочистка или за
флокулация и филтриране – виж B2100
Разграничение от други отпадъци от Жълтия списък и отпадъци, които не са упоменати в
списъците (когато е необходимо писмено известие):
• Алуминиеви шлаки и пяна, които се класифицират като запалими, респ. отделят запалими газове, или
чието съдържание на метален алуминий е сравнително ниско – отпадък, неупоменат в списъците
• Прах от инсталации за раздробяване и смилане – отпадък, неупоменат в списъците
• Летлива пепел и филтърен прах – виж A4100
• Отпадъци от алуминеви хидрати (алуминиев хидроксид), алуминев оксид и остатъци от
производството на алуминиев оксид, съдържащи вещества, използвани за газоочистка или за
флотация и филтриране – отпадък, неупоменат в списъците
• Алуминиеви солеви шлаки – отпадък, неупоменат в списъците