"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Цените на “Стомана Индъстри”

В сила от 01.11.2019, валидни до следваща промяна


Търг за отпадъци от черни и цветни метали

Краен срок за подаване на оферти : 30.10.2018 год.


БГ Изкупни цени / 18.10.2018

Метален скрап,Цветни метали-мед,алуминий,бронз,месинг
Акумулатори


Монбат се отказва от L’Accumulateur Tunisien Assad

Намерението за сделка бе обявено на 18 август 2017 година


Екопак с нова площадка за сепарация

капацитета е до 21 хил. тона годишно


Виа Експо / Save The Planet 2017

Европейски фирми търсят партньори в България


Фактори, формиращи цените на металите за 2017 год.

Капацитети,Китай и Доларът


Източната търговия и финанси – трудно предвидими

слабите икономики ще бъдат зависими


Метален скрап срещу заготовки и руда

Кратък метален анализ на ситуацията


Нови глоби и наказания

Откраднатите и нелегални отпадъци се отнемат в полза на държавата


Завишават се изискванията към търговците на скрап

повече санкции, нови изисквания и промени ще има в бранша


Краят на играта: ПИБ придоби “Кремиковци”

“АМС Имоти” ЕООД, която е дъщерно дружество на „ПИБ” АД ще се грижи за собствеността


Следваща страница »