"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

184 000 тона рециклирани отпадъци за 2013 год.

май 21, 2014, 09:33  

През 2013 г. в страната са рециклирани 184 хиляди тона отпадъци от опаковки от четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Това съобщи на сайта си МОСВ, позовавайки се на резултатите от доклада на комисията за проверка на одиторските доклади от оползотворяващите организации.

Две от организациите – “Екоресурс България” АД и “Репак” АД, имаха действащи разрешения до 26 април 2013 г., но не са внесли одиторски доклади, които да докажат изпълнението на задълженията им, посочват от МОСВ. Срокът за представянето им е изтекъл на 31 март 2014 г.

Общо 242 фирми, членове на оползотворяващите организации, не са подавали месечни и годишни справки към съответната организация за пуснатите от тях на пазара опаковки или не са заплащали възнаграждение към организацията по оползотворяване, към която членуват. По този начин не са изпълнили задълженията си и ще трябва да заплатят дължимата продуктова такса за опаковки в ПУДООС в двуседмичен срок. Пълният им списък е публикуван на интернет страницата на МОСВ, отбелязват от ековедомството.

Лицата, които пускат на пазара опаковки, отговарят за рециклирането на не по-малко от 54,9 на сто и за оползотворяването на не по-малко от 56 на сто от теглото на образуваните през годината отпадъци от опаковки. Общо пуснатите на пазара у нас опаковки за м.г. са 315 307,956 тона, от които са рециклирани 184 266,939 тона и оползотворени 184 309,657 тона. Изпълнената цел по рециклиране е 58,44 на сто, а по оползотворяване – 58,45 на сто

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!