"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Турция – вносът на чугун е намалял с 39% от март месец

май 19, 2014, 09:44  

Турция : Според данните, публикувани от турския статистически институт, вносът на чугун в страната  в размер на 52 000 тона през март, е намалял с 39% от преди месец и  с 20% на годишна база. Стойностите  при внос в страната, генерирани от чугун възлизат на 23 милиона щатски долара през март. Вносната цена на чугун е  с ъс средна стойност от 441 USD за тон.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!