"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Вагон с радиация, доставчика е от Варна

юли 1, 2011, 17:11  

Във вагон със скрап, предназначен за преработване в предприятието “Стомана Индъстри”-АД (гр. Перник), са открити 3 парчета шлака, замърсени с радионуклида цезий-137.

Аварийният център на АЯР е уведомен, че на 22.06.2011 г. системата за входящ радиационен контрол в завод “Стомана Индъстри” АД, гр. Перник, е отчела повишено ниво на радиация във вагон със скрап. Вагонът е отделен и обезопасен на специално приспособена за целта площадка на територията на завода.

Измерената мощност на дозата е до 0,12 µSv/h, контактно до малък участък отстрани на вагона (естественият радиационен фон в този район варира от 0,07 до 0,11 µSv/h). При направения гама-спектрометричен анализ на място е установено наличие на радиоактивен изотоп Cs-137.

На 24.06.2011 г., в присъствие на авариен екип на място, вагонът е разтоварен, при което са намерени и отстранени от скрапа причинителите на лъчението – 3 парчета шлака, с размери по около 2 cm и общо тегло около 100 g, съдържащи Cs-137. На 10 cm от тях са измерени стойности на мощността на дозата около 1,6 µSv/h, а контактно – до 5,4 µSv/h.

Извадените парчета са опаковани и прибрани за временно безопасно съхранение. Останалият скрап е проверен отново и вагонът е освободен за разтоварване.

Поради възникнало съмнение, че намерените парчета шлака може да са замърсени като резултат от стопяване на контейнер с радиоактивен източник Cs-137, АЯР инициира проверка на производствените площадки (в гр. Варна и гр. Белослав) на фирмата-доставчик на скрапа. Проверката е направена още вечерта на същия ден, 24.06.2011 г., от екип на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Варна и при нея не е установено наличие на радиоактивно замърсяване.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!