"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нона Караджова / Интервю

юли 1, 2011, 15:36  

- Защо три месеца след промените в закона, които ограничиха изкупуването на отпадъци от метали, започнаха протести на търговци на скрап?

- Тези промени не са само на МОСВ. Те бяха обсъдени и с МВР, МО, Министерството на транспорта и съобщенията, БДЖ, НЕК, с представители на бизнеса.

Промените бяха приети единодушно от парламента. Сега протестира една малка част от бизнеса. Чувам как 100 000 души щели да останат без работа. Но никой не ми е представил какви трудови договори има сключени и точно как ще се загубят тези работни места. В същото време надали има гражданин, който да не е бил засегнат от кражбата на метали от обществената инфраструктура. Никой не е успял досега да ме убеди, че огромната част от отпадъците от метали идва от домакинствата и те са потърпевши от въведените ограничения. Евентуалните загуби за домакинствата от непредадени количества метал с новите правила са несравними с огромните загуби от кражбите на метали.

- Ще има ли истинско разделно събиране на отпадъци в България?

- Мисля, че е поставена една добра основа. И промените, които предлагаме в закона за отпадъците, приети от правителството, ще гарантират извършването на такава дейност. Въвежда се банкова гаранция, която да може да се усвои от държавата, ако дадена организация за разделно събиране не изпълни целите си. Ще има целогодишни одити на организациите как

вършат работата си.

- Ще има ли промени в начина за изчисляване и плащане на такса смет?

- Има различни практики в Европа. От прецизното измерване на количествата изхвърлени отпадъци до липсата изобщо на такава такса и плащането на общ градски данък, както е във Великобритания. Най-справедливо би било таксата да се определя спрямо това колко отпадъци изхвърляте. За съжаление такова измерване е невъзможно в големите градове, където има жилищни комплекси. Но в райони, където има предимно къщи с индивидуални контейнери, може да се измерва количеството отпадъци. Законът дава право на общините да избират дали таксата да е според данъчната оценка, или според изхвърлените отпадъци. Сега обсъждаме с министерството на финансите да се включи и още една възможност – таксата да е според броя на членовете в едно домакинство. Проблем при този метод е, че има хора, които не са регистрирани там, където живеят.

- Инвестициите, които общините трябва да направят за сепариране на отпадъците, ще повишат ли такса смет?

- Зависи. От 1997 г. в закона има изискване таксата да включва и разходите за изграждане на съоръжения. Години наред обаче общините не правят това, за тях най-лесно е да изхвърлят отпадъците в деретата, образно казано.

Не ми е ясно как общините изчисляват средствата, които плащат на фирмите, с които имат договори за почистване. Има примери, при които общини със сходен брой жители и географско разположение имат 10 пъти разминаване в размера на средствата, които плащат за извозване на отпадъците. Което означава, че някой отчита много повече отпадъци от реалното и на фирмите се плащат десетки пъти повече, отколкото на практика обработват.

Сега все повече общини разбраха нуждата от изграждане на системи за сепариране на отпадъците. До 2020 г. трябва да постигнем минимум 50% рециклиране на битовите отпадъци и 70% на строителните. Има осигурени пари, – от ЕС са 700 млн. лв. и от бюджета още 200 млн., и общините могат да се възползват от тях. И при оптимизиране на разходите могат и да не повишават таксата за отпадъци. Ако не го направят, заради безотговорни кметове хората ще плащат по-високи такси.

- Ще има ли София завод за боклука, преди да се изчерпи капацитетът на сметището в Суходол?

- В най-скоро време Столичната община ще приключи, а може и вече да е приключила с обществената поръчка за избор на фирма, която да сепарира цялото количество битови отпадъци, преди да се изхвърлят в Суходол. В резултат ще се намали чувствително количеството отпадъци. До не повече от 10 дни очаквам да получим от ЕК одобрението на проекта за битовите отпадъци на София.

Със сигурност мога да ви гарантирам, че балиране в столицата повече няма да има.

Вижте още

Коментари

3 коментара към “Нона Караджова / Интервю”
  1. boryo казва:

    СМЪРТ ! ! !

  2. stanka казва:

    Shte gi zastigne sas sisurnost.

  3. balrina казва:

    idiotka tapa

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!