"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Вторичните суровини в перифериите на градовете

март 10, 2014, 11:05  

Пунктовете за вторични суровини ще бъдат изнесени от центъра и жилищните квартали към периферията на града. Това ще стане чрез завишаване техническите изисквания към тези пунктове, залегнали в новия Закон за управление на отпадъците, който скоро ще бъде предоставен за публично обсъждане и до месец влиза в Министерския съвет. Това стана ясно от думите на заместник министъра по екология Чавдар Георгиев на откриването на конференция за управление на отпадъците тази сряда.

Позицията на ековедомството е, че изкупуването на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса, което се случва именно в тези пунктове за вторични суровини, трябва да се изнесе предимно в промишлените зони и да излезе от жилищните квартали. Не са ясни мотивите за тази промяна, но според Чавдар Георгиев няма да има пречки за извършването на такава дейност.

Не на това мнение обаче е експерът по управление на отпадъци от “За Земята” Евгения Ташева. Според нея, “изнасянето” на пунктовете за вторични суровини директно ще удари по прехраната на хората, които в момента се занимават основно и най-ефективно с “улично рециклиране”.

С подобна работа се занимават поне 2500 души, които през 2010 г. са предали за рециклиране между два и четири пъти повече от количеството, рециклирано чрез цветните кофи, сочат данните от консултантски доклади за отпадъците в София. Отново в столицата през 2010 г.: докато организациите за оползотворяване са допринесли за рециклирането на близо 2% от общо 13% рециклирани отпадъци, клошарите са допринесли с близо 8%.

Това означава по-малко боклуци за сметището, повече спестени суровини и повече хора, осигурили поне част от препитанието си. В същот овреме по данни на Европейския съюз за 2013 г. България е с най-висок процент на хора, страдащи от крайна бедност (близо 43% общо), както и с два пъти по-висок от средната за ЕС стойност за дългосрочно безработни хора – близо 7%.

Някаква част от хората, които се крият зад тези проценти, всъщност намират начин да се препитават, като “спасяват” част от материалите, които другите проценти небрежно смесват и изхвърлят в контейнерите, казва Ташева пред “Дневник”.

И в същото време тези хора, предимно нуждаещи се не разполагат с бусове, а дори и каруци, за да могат да стигнат до периферните нежилищни зони, предупреди Ташева и подчерта, че поправката ще убие “бизнеса” им и ще възпрепятства един ефективен начин за рециклиране в България.

Промените в Закона за управление на отпадъците са значителни, съобщи още зам.министърът. Става дума за поправки, които засягат условията, свързани с управлението на отпадъци, ангажиментите на търговците със скрап за банкови гаранции, променят се и изискванията към тези оператори, засилва се контролът върху тяхната дейност, както и по-добре да се определя ролята на общините в процеса на разделно събиране.

Контролът ще бъде завишен спрямо всички оператори, но акцентът е върху търговията с черни и цветни метали. За отделни площадки банковите гаранции падат, но ще се предвиди контрол и върху работата на автоморгите. Те вече ще работят по аналогичен режим, подобно на операторите на площадки за рециклиране на моторни превозни средства.

На този етап общините нямат готовност да организират до лятото центровете за безвъзмездно предаване на отпадъци, затова срокът ще бъде удължен най-малко до края на годината. Обмисля се финансова подкрепа за общините – например от отчисленията за тон депониран боклук, за което те в момента плащат и са натрупани средства.

Георгиев обясни още, че за разделното събиране на боклука ще има по-строги изисквания към организациите, които трябва да организират оползотворяването на опаковките.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!