"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Проверки в Монтанско

юни 30, 2011, 22:31  

В пунктовете за изкупуване на метални отпадъци и в леярните в Монтанско няма нарушения на екозаконодателството. Констатицията е на Регионалната инспекция по околна среда и води в Монтана след направените миналата седмица проверки.
Инспекциите на обектите са инициирани от Криминална полиция, а в тях са участвали и еколози. В хода на операцията на територията на областта са проверени 22 леярни и площадки за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. Не са установени обекти, работещи без лиценз. Разкрити са четири престъпления кражба на електрожен от търговски обект и три на черни и цветни метали. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, образувано е досъдебно производство, уточняват от полицията. За извършените проверки контролните органи са съставили 22 констативни протокола. Пунктовете за скрап не са изкупували пътни знаци, проводници, железопътни релси, капаци на шахти. Те водят регистър на изкупените количества, уточниха от екоинспекцията.
ГД “Криминална полиция” инициира контролната операция и с цел превенция на кражбите на компоненти и съоръжения от електропреносната система и далекосъобщителната мрежа на страната, на магистрални кабели и елементи от обекти с национално значение, кабели от подвижни влакови съставки и временни връзки от системата на БДЖ. Този вид престъпления спомагат за осъществяване на значителен износ на цветни метали и нанасят сериозни материални щети.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!