"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Проверки в Благоевградско

юни 30, 2011, 21:52  

РИОСВ-Благоевград участва в специализирана полицейска операция на площадки за черни и цветни метали,съобщават от пресцентъра екоинспекцията. Съвместно с органите на ОД на МВР – Благоевград през последните дни са проверени общо 14 обекта на територията на община Благоевград, Сандански, Разлог, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейността на проверените фирми е свързана с отпадъци от черни и цветни метали, но част от тях разполагат и с площадки за събиране на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, центрове за разкомплектоване на отпадъци и площадки за събиране на други вторични суровини.

При 12 от фирмите е установено, че разпологат с лицензии за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ТДОЧЦМ). Само 4 от площадките – в Благоевград и Разлог, попадат в промишлени зони на населените места, които са определени като производствена и складова зона, съгласно одобрения общ устройствен план на общината.

Голяма част от дружествата все още не са представили необходимите заявления за изменение и допълнение на сега действащите лиценции за ТДОЧЦМ и разрешения за дейности с отпадъци.

Проверките са показали, че само на 6 от 14 обекта е осигурено 24-часово видеонаблюдение.

От РИОСВ-Благоевград напомнят, че крайният срок за привеждане на всички площадки в съответствие със Закона за управление с отпадъци е януари 2012 г.

При проверката на 4 от обектите са установени нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – не се води отчетносттта по отпадъците, не се спазват условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци, или не са представени актуални договори за приемане и предаване на отпадъците. Предстои съставяне на актове за установените административни нарушения, а санкциите , които предвижда ЗУО за юридически лица са 2 до 7 хиляди лева.

На територията на област Благоевград към момента само 3 общини – Благоевград, Разлог и Банско имат приети и одобрени общи устройствени планове с определени зони за производствени и складови дейности. По данни на Министерство на икономиката енергетиката и туризма 32 фирми с общо 71 площадки в областта са получили лицензия за ТДОЧЦМ.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!