"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Aлтметал”ЕООД – гр.Попово

януари 24, 2014, 09:42  

В началото на месеца в Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Шумен е подаден сигнал от Районно управление „Полиция” град Попово, за метални елементи от железопътната инфраструктура, открити на площадка за изкупуване на черни и цветни метали, в град Попово. Това съобщиха от пресцентъра на РИОСВ- Шумен. След извършена проверка от експерти на екоинспекцията, служители на Икономическа полиция към Районно полицейско управление-Попово и представители на ЖП секция – Горна Оряховица, както и Регионално поделение – Горна Оряховица към ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, металните елементи са идентифицирани като елементи от жп линия с тегло 63 кг. По време на проверката, дружество,„Алтметал” ЕООД – гр.Попово, стопанисващо площадката не е представило сертификати за произход и договор за предаване на отпадъците, изисквани съгласно Закона за управление на отпадъците. Установено е лицето, предало металните елементи и е взето писмено обяснение за произхода им. За установеното административно нарушение ще бъдат съставени актове, както на дружеството, приело отпадъците, така и на физическото лице, което ги е предало.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!