"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Алкомет АД с 600 тонна преса

януари 16, 2014, 11:32  

В изпълнение на обявените инвестиционни намерения за периода 2013 – 2015 год., в началото на 2014 год. Алкомет АД – Шумен пусна в експлоатация нова 600 тонна преса. С това капацитета на пресовия цех ще се увеличи с 3000 тона годишно и ще се създаде възможност за разширяване на продуктовия микс на пресови изделия произведени от дружеството. Основният предмет на дейност на Алкомет е производство на алуминиев прокат, пресови и валцови изделия от алуминий и алуминиеви сплави, търговия с тези изделия на националния и външен пазар и извършване на услуги. Основните акционери в дружеството са Алуметал АД (73.25%), FAF Metal Sanayii VE Ticaret AS(16.86%), ”Алианц България” ЗУПФ (2.92%). Нетните приходи от продажби за първите девет месеца на 2013 год. възлизат на 220 343 хил лв., като в тях приходите от продажба на продукция са 215 197 хил. лв., показват данните от счетоводния отчет към септември 2013г. Печалбата към този период е 2 615 хил. лв.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!