"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Проверки от РИОСВ и санкции

декември 27, 2013, 11:37  

 През ноември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 872 проверки на 1 749 обекта. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 1 024 предписания. Съставени са 61 акта, от които 8 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 55 наказателни постановления на обща стойност 148 500 лева. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 14 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 274 688 лева.
През месеца са извършени проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, приоритетно в обекти за продажба и смяна на гуми. От РИОСВ са извършени извънредни проверки за установяване на пуснатите на пазара количества гуми втора употреба за 2013 г., за наличие на сключени договори с организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми и осигуряване на възможност за тяхното приемане от крайните потребители в местата на продажба или смяна на гуми. За установените несъответствия, са дадени предписания и срокове за изпълнение. За засилване на контрола са проверени обекти, извършващи събиране на отработени масла и автосервизна дейност. Не са установени нарушения, които подлежат на санкции по Закона за управление на отпадъците.
Двете най-големи санкции за месеца – всяка по 30 000 лева, са наложени от РИОСВ-Перник на „Стийл-Трейд 11” ЕООД и на „Унико Метал” ЕООД, град Перник за това, че дружествата са приемали отпадъци от черни и цветни метали с битов характер без декларация за произход. РИОСВ-София е санкционирала „Файт Груп” ЕООД с 6 000 лева. за неводене на отчетност за събраните на площадките си отпадъци. За същото нарушение РИОСВ-Хасково е наложила имуществена санкция от 2000 лева на ЕТ „Релакс“–Антон Тенчев, а РИОСВ-Шумен е санкционирала с 3 000 лева „Сибел” ЕООД, град Шумен, за извършване на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС на площадка, неотговаряща на законовите изисквания. За непредставена задължителна документация за количествата опаковки, пуснати на пазара, „ФИРИН” ООД, град Горна Оряховица, ще трябва да заплати санкция от 5 000 лева, наложена от РИОСВ-Велико Търново.

Коментари

1 коментар към “Проверки от РИОСВ и санкции”
  1. диди казва:

    чнг на всички скрападжий

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!