"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Търговците с депозит 50 хил.лв + 10 хил.лв за площадка

юни 29, 2011, 23:56  

От 1 януари 2016 г. общините ще са длъжни да компостират и разграждат една четвърт от битовите отпадъци на домакинствата, изчистени възможно най-добре от различните видове опаковки и друг боклук. Също от тогава местните власти и строителните фирми ще трябва да рециклират или оползотворяват повторно най-малко 35 процента от отпадъците от строителството. Това предвиждат текстове от проекта за нов закон за управление на отпадъците, приет от Министерския съвет в сряда.

От началото на 2018 г. битовата смет за компостиране или разграждане под формата на метан трябва да стигне 40 процента, а две години по-късно – до 50 на сто. При строителните отпадъци задължителните нива за повторно използване от 2018 г. стават 55 процента, за да стигнат 70 на сто в началото на 2020 г. Процентите ще се изчисляват върху образуваните през 1995 г. количества от съответния вид отпадък.

Такива са новите изисквания на Европейския съюз и те сега се вкарват в българското законодателство, обясни пред Mediapool Оля Матова, шеф на дирекция “Отпадъци“ в Министерството на околната среда и водите, което е вносител на проектозакона.

След правителственото заседание екоминистърът Нона Караджова обясни, че на общините, които изпълнят целите, ще им се намаляват отчисленията, които те са длъжни да правят за подсигуряване на бъдещото депониране на отпадъци. Това е изключителен стимул за тях и се надяваме целите да бъдат изпълнени, отбеляза министърът.

Проектозаконът предвижда с 50 процента да се намаляват тези отчисления, ако общините спазват ангажиментите си, ако пък не правят това отчисленията им ще се увеличават с 20 процента до отстраняване на нарушението.

Предвижда се също така разрушаването на стари сгради и съоръжения да става само, ако е осигурено рециклирането на строителните отпадъци за сметка на собственика на обекта или на изпълнителя на събарянето.

Общините ще са длъжни да изпълняват тези изисквания самостоятелно или чрез регионално сдружение за управление на регионално депо или система за събиране и обезвреждане на отпадъците. Кметовете ще могат да привличат и частни инвеститори в сметищата. На общини, които не участват в сдружението, се допуска да се начисляват по-високи тарифи за съхранение на сметта.

Системи за разделно събиране на отпадъците ще трябва да има във всички населени места с над 5 хил. души. Кметовете ще се грижат и за разделното събиране и компостиране на биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини. Тяхно задължение и на държавата ще е да сложат съдове за отпадъци по пътищата тяхна собственост и да се грижат шосетата да са чисти.

Проектодокументът, срещу който от седмици протестират търговците на черни и цветни метали с твърдението, че бизнесът им ще бъде съсипан, предвижда също така сериозно затягане на контрола върху площадките за рециклиране на този вид материали. Целта е да се предотвратят кражбите на метали от електроразпределителните дружества, телекомите, железопътната и други видове инфраструктура.

На физическите лица ще бъде забранено да продават такива материали, релси и дори автомобили и електрически уреди на търговците. Глобата, ако правят това, ще е от 1400 до 4 хил. лв.. Освен това нарушителите ще трябва да предават този вид отпадъци безвъзмездно на специално обособени общински площадки. Такива площадки трябва да има във всяко селище с над 10 хил. души население, за да могат те да оставят там едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и др.

Всяка рециклираща организация и търговци на метали ще трябва да внесат банкова гаранция в полза на екоминистерството или регионалната екоинспекция, която ще се иззема ицзяло или частично при констатиране на нарушения.

Търговците на отпадъци от черни и цветни метали ще трябва да депозират в банка 50 хил. лв. и отделно по още 10 хил. лв. за всяка площадка, на която ще извършват дейността си. Гаранцията ще се усвоява от МОСВ изцяло при отнемане на разрешението. При налагане на санкция за установени нарушения тя ще се приспада от сметката, а ако операторът бъде хванат, че приема нерегламентирано отпадъци, ще се отнемат 10 хил. лв..

Гаранция от 1 млн. лв. ще внасят организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, от автомобили и електронен скрап. 50 хил. лв. ще депозират организациите за оползотворяване на отработени масла, 200 хил. лв. – за индивидуално изпълнение на ангажиментите, а 100 хил. лв. ще е гаранцията за организациите за гуми, акумулатори и батерии.

От 300 до 1000 лв. ще е глобата за физически лица, изхвърлящи отпадъците си на забранени места. С глоба от 2 до 5 хил. лв. ще бъдат наказвани гражданите, изгарящи нерегламентирано отпадъци.

В проекта се регламентират още различни видове за съхранение на отпадъците като биоразграждане на течни или утаечни отпадъци в почвата, инжектиране на изпомпани отпадъци в кладенци, солни находища или естествени хранилища, депониране на течни или утаечни отпадъци в ями, блата, лагуни и др. Предвидени са и изграждането на специални непромокаеми клетки, запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, за депониране на смет, дори начините за изхвърляне на боклуци във водни басейни и заравянето им под морското дъно.

“Mediapool”

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!