"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Руския скрап с 13,7 % по-малък износ

декември 12, 2013, 10:43  

В срок от 11 месеца от  тази година, според  статистическите данни, износът на руски железен скрап възлиза на 4,31 милиона тона и е  с  13.7% по-ниски резултати  от съответните цифри  за 2011-2012 и е приблизително два пъти  от предкризисните години 
       14.5% намаляват доставките за турската  металургична индустрия, която от 2011 г. насам е  основен потребител на руския железен скрап. В резултат на това, износът е в размер  на само 1 630 000 тон , а 1,140 милиона тона е обема на покупките от страна на Република Беларус, която също намалява скоростта на трансферите  на годишна база  с 14.5%.  На трето място – Южна Корея с 612 000 т,  или намаление с 3.2%

 

През ноември тази година, според статистиката, преките приходи от железен скрап до големите руски заводи за стомана  са в размер на 1,32 милиона тона, това е с  6.0% по-ниско ниво  в сравнение с предходния месец, но с 12,3% – по-високо ниво от ноември миналата година. 

 

Междувременно ,Правителството на Казахстан  на 11-ти Декември 2013 издаде указ “За временна забрана за износ от територията на Република Казахстан на отпадъци и скрап от цветни метали.” Резолюция влиза в сила след изтичането на десет календарни дни, считано от датата на първото публикуване и е валидено в продължение на два месеца, считано от датата на влизането му в сила. Забрана върху износа на скрап и отпадъци е взето на фона на критичен недостиг на металургични суровини на вътрешния пазар на Казахстан. Асоциацията по минно дело и металургия  на Казахстан настоява, че правителството трябва да ограничи износа на скрап от страната. “Заради недостига на суровини  капацитета на заводите  е около 23%, а обемът на наличната скрап  е достатъчно само за един месец  работа”, се казва в изявление, подписано от Асоциацията.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!