"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрап-специалистите се събират в Москва

декември 4, 2013, 15:32  

Организаторите очакват : скрап доставчици от цял свят , скрап поръчки и преработвателни фирми; потребители от металургични заводи и фабрики в Русия и Европа ; вносители;  фирми за обработка на скрап и  производители на оборудване, търговци; логистични фирми, брокери, както и представители на браншови организации.  

Темите ,които ще бъдат разгледани на конгреса ще включват: пазари черни и цветни метали за скрап в Русия и по света;  износ-внос;  международен пазар и задължения; програми за рециклиране; финансиране на рециклиране. Разходите за рециклиране ; разработки за рециклиране на превозните средства, както и бизнес рециклиране ефективност.

Събитието ежегодно привлича над 400 делегата от 30 страни – собственици и управители на фирми от бранша.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!