"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Прогнози за цената на алуминия през 2014 г.

декември 2, 2013, 20:17  

Анализатори смятат, че пазара на  алуминий  (без Китай), сега ” минава границата”, тъй като се нуждае от повече усилия, през 2014 г. Прогнозират се  недостиг на метал на пазара през следващата година на нивото от  275 000 т,  при условие, че производителите прилагат всички обявени намаления на производство (1,4 милиона тона през периода между юли и ноември). 
       Прогнозира се  средна цена на алуминия през  2014 на  $ 1,838 за тон в динамика, напомнящ на текущата година с цена в рамките на установени граници. Създаването на” буфер ” от  4.5 милиона тона алуминий в LME складове и запаси  е с цел да   ограничи всяка възходяща тенденция на цените – според материали  на IAI.  Все пак, ако тенденцията на спад се възобнови през  второто тримесечие в светлината на новите правила за система за съхранение на LME, се  активира и  риска от по-нататъшно намаляване на производството .

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!