"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Тайван, Индия и Русия

ноември 26, 2013, 10:23  

Тайван : HMS 1/2 80:20 контейнерни цени скрап внос (CFR Тайван порт) са  намаляли с 2 долара на тон или 0.5%  за седмицата  до 367 щатски долара за тон . Количествата  на железен скрап, влизащи в страната са били малки, отразявайки факта, че заводите биха могл и да се снабдят със скрап от  вътрешния пазар  на по-ниска цена в сравнение с офертите, получени от чужди доставчици. Обема на продажбите на арматура  също се срина тази седмица в резултат на това ,а  заводите се опитват да повишат цените си, за да се отрази на цената, на която железения скрап се търгува на  международните пазари.

Индия :  контейнерните  цени скрап внос паднаха  с $ 3 или 0.8%  за седмицата  до 375 долара тона през седмицата.Забелязва се   слабо нарастване на обемите на железен скрап, внесени в страната след няколко седмици на застой.

Русия : износа  на скрап от Русия за Турция е  намалял рязко с 21.9% спрямо същия период на миналата година до 1.249 милиона тона от януари до септември тази година.Турция е най-големият вносител на руски скрап от  януари до септември тази година, следвана от Корея и Испания. Според официалните данни, общият износ на скрап от Русия също е спаднал с 22.4% спрямо същия период на миналата година до 2.483 милиона тона през първите девет месеца на тази година. Общия внос на скрап  в страната през септември е спаднал с 1.4% спрямо същия период на миналата година до 363 000 т.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!