"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Алуминий, Калай , Никел

ноември 21, 2013, 13:54  

Според Световното Бюро за  Метална статистика (WBMS), на световния пазар на алуминий  през първите 9 месеца на годината  има излишък от 1,23 милиона тона в сравнение с излишъците от 539 000 т през 2012 г. Общият брой на търсене на първичен алуминий през  януари-септември  е 34510000 тона, което е с 343 000 тона повече за резултатите от същия период на 2012 г.

Световното търсене на алуминий през септември е 3,866 милиона тона, а  първичното производство на алуминий в размер на 4 012 000 тона.

 

Търсенето на калай в световния пазар надхвърля производството през първите девет месеца на годината с 2 700 тона. Световното производство на рафиниран калай  е намалял  по време на периода с  3 900 тона в сравнение с януари-септември 2012  .Търсене на калай в Китай е  намаляло  с 6% в сравнение със същия период на предходната година.

Световното търсене на калай  в периода януари-септември 2013 е 263 900 т, което е с 2,2% по-малко в сравнение със същия период на 2012 г. Японското  потребление  на калай  в този период е  21300 т, което е с 2,8% повече, отколкото през същия период на миналата година.

През септември тази година, производството на рафиниран калай в света е на 29,400 тона, търсенето е 29,800 т, съобщава WBMS.

 

В рамките на 10 месеца от  тази година, износът на руски суров никел достигна 187 000 тона (стойност приблизително около $ 2 913 милиона).

В сравнение със същия период на миналата година, пратките са се увеличи с 5% и 37% над нивото през 2011 г.

Припомняме, че  за 7 месеца износът спадна с почти една четвърт. Въпреки това, през август и септември  имаше увеличаване на предлагането  с 5% и 20%, съответно в сравнение с 2011 г.. След това, през октомври имаше спад на доставките с 21%.

Разходите за доставка през тази година са  намаляли  в сравнение със същия период на миналата година с 5%, а през 2011 г. – с 14%.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!