"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Цени на феросплавите в Европа

ноември 15, 2013, 15:51  

Цените за благородните сплави в Европа тази седмица останаха до голяма степен непроменени, тъй като повечето от играчите  бяха фокусирани върху индустриалните конференции. 
      “сделки , които бяха сключени на пазара са много малко , но настроението става по-положителен,” – каза един от търговците. 
      Ferromolibden –  тази седмица се търгуваше  от $ 24.75  до 25 $  на кг. 
      ferrovanadium –  цените гравитираха около  $ 25 на килограм 
      ferrotungsten   – последната седмица се движеха  от $ 45.75  до 46.75$  на кг.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!