"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Износ на скрап от Русия

ноември 13, 2013, 10:05  

Москва: Правителството на Русия коригира износните мита  от 15% на 12,5% за  ноември.Страната променя  износните мита в основните пристанища като Владивосток и Находка. За скрап цена около $ 300/ton, износното  мито ще се понижи до US $ 37.5/ton от US $ 45/ton.Междувременно, Русия ще продължи да намалява износните мита на скрап с 2.5% на година, до  2014. Въз основа на графика , износно мито на скрап ще бъде на 10% през 2014 г., 7,5% през 2015 г. и 5% през 2016 г..

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!