"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Пазарите на стоманени заготовки

ноември 8, 2013, 10:49  

Стоманените заготовки  остават като  предизвикателство в икономиката на  Турция, според MEPS International .

Според евродепутатите, вътрешния строителния сектор не е показал никакви признаци на действително търсене и  възстановяване. Търговците в Турция не са склонни да поръчват  материал на заготовки. Цените на готовата  продукция ще паднат  отново през ноември. Продажбите на стоманени продукти е малко вероятно да се възстанови, тъй като наближава зимата  и това допълнително ще възпрепятства дейността .

В Китай, средните стойности на заготовките са  намаляли с 2.3% през октомври. Обемът на продажбите на готова стомана и полуготови продукти от стомана са занижени в периода след седмиците на  дългия  национален празник. Търсенето надолу по веригата в северните провинции се очаква да се успокои  през ноември и декември, като и   по-студеното време тогава  затруднява дейността в строителния сектор.

Бизнес климатът остава умерен в Индия. Стоманените заготовки като  стойности  са  намалели в три от петте изследвани региони.За Ноември,  производителите на заготовки  очакват по-големи  разходи за производство на стомана .

Руските заготовки и  производители остават разделени по отношение на обща перспектива за ноември и декември. Тонажите, определени за продажбите в чужбина остават ограничени. Натискът в посока надолу  в началото на октомври бе модерирана от повишената  цена на железен скрап на пазарите по целия свят. Офертите за материал , които се търгуват от Черноморския и Каспийския регион се очакват да останат стабилни през ноември и декември .

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!