"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Пазарите на скрап – Индия,Япония,САЩ,Турция

ноември 6, 2013, 11:28  

Перспективите за индийския пазар  на железен скрап остават несигурни.Търсенето на готови стоманени продукти е по-слабо от очакваното през октомври.Участниците на пазара  очакват тази тенденция да продължи този месец.

Настроения  на търгуващите цветен скрап и по скоро на купувачите се е подобрило на  японския пазар на цветен скрап. Токио Steel Manufacturing,  увеличава своите HMS2 изкупни цени на всичките си  пет  дъщерни дружества.Местните брокери очакват скрап превозите до япоснките заводи да останат стабилеи. Износители, базирана в Чубу, Kансай и Канто, планират да останат на пазара с агресивни ценови позиции през ноември.

Руските  стойностите за 3A- материал , са  по-висока в централните и  южните федерални области. Местните търговци твърдят, че перспективата  е да намалява търсенето през зимата , което може  да ограничи печалбите през ноември. Прогнозите за скрап от  строителния сектор вече са започнали да се влошават.

В САЩ заводите приемат  по-предпазливи кампании  за скрап и други суровини. Брокери очакват вътрешните купувачи на  скрап в началото на ноември  да намалеят заради  студените климатични условия, което затруднява транспортирането и да нарушат потока на суровината към заводите. Износителите,  които са извън източното и западното крайбрежие , предприемат по-агресивни позиции  за ценообразуване в средата на октомври.

Поръчките за скрап  в Турция са  по-малко силни, отколкото през септември.Мениджърите по покупките възобновяват сделките  след Курбан Байрам почивката . Купувачите трудно приемат  цените , дадени от Западна Европа и Северна Америка , с оглед на по-слабото търсене на  вътрешни поръчки за готови продукти и стомана . Местните заводи са  увеличили вътрешните си поръчки през  периода, разчитайки на поръчките от външните пазари на готова продукция.

Тайванските заводи , работещи на  електрически пещи, продължават предпазливата политика на закупуване.  Търсенето на стомана  от строителния сектор е паднало  малко  повече от очакванията на бизнеса. Участниците на пазара са под въпрос относно  устойчивостта на последните котировки за внос на контейнери HMS1 & 2 (80:20)  позовавайки се на слабостта на вътрешното търсенето надолу по веригата на  стомана и продуктите от стомана .

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!