"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

На 5 ноември се чества Денят на металурга

ноември 5, 2013, 11:41  

На 5 ноември се чества Денят на металурга. Обявен за професионален празник на българските металурзи през 1963 г. С разпореждане 827 на Министерския съвет от 19 ноември 1963 г. денят е обявен за Професионален празник на българските металурзи по повод влизането в експлоатация на тази дата на Металургичния завод “Ленин” в Перник (1953) и на Стопанския металургичен комбинат “Кремиковци” (1963).

Българските металурзи посрещат своя празник с добри резултати и с обнадеждаващи перспективи.

Българската металургична промишленост – цветната и черна металургия, преодолявайки предизвикателствата на световната финансова и икономическа криза, бележи успех в своето развитие и в реализацията на своята продукция.

Почти навсякъде има сериозно повишение на производството.

Произведената продукция в металургията през 2012 г. е за 7.2милиарда лв.

Производителите на черни и цветни метали отчитат над 15% ръст на реализираните продукти през 2012 г. спрямо предходната 2011 г. Тази тенденция се запазва и през първите 6 месеца на настоящата година.

Българската металургия осигурява в момента между 15% и 16% от експорта на страната, произвежда 12% от електролитната мед и около 4-5% от оловото и цинка на Европейския съюз.

Причина за тези оптимистични резултати е увеличеният износ основно за страни от ЕС и повишената конкурентноспособност, отговаряща напълно на европейските изисквания.

След приватизацията на големите предприятия в сектора, досега са инвестирани над 4 милиарда лева в технологична модернизация, подобряване на работната среда и опазване на околната среда.

В настоящия момент е особено важно да си дадем сметка и да оценим факта, че металургията наистина показа сериозна промяна в екологичното съзнание.

От отрасъл, който беше символ на застрашаващ околната среда, той се превърна в отрасъл, който се справя с тези проблеми.Днес имаме модерни предприятия, съобразени с всички изисквания за опазване на околната среда.

Особено обнадеждаващо е, че инвестициите в тях са насочени не само в технология, оборудване и технологичен контрол, но и в човешкия фактор. Много от фирмите имат разработени социални програми в подкрепа на квалификацията, здравеопазването, спорта, младежта и хората с увреждания…

Ще бъде погрешно, обаче, ако кажем, че всичко се дължи на инвестираните пари и на инвестиционните програми.

Тези успехи се дължат на българските металурзи, на този потенциал от квалифицирани хора, без които тези инвестиции нямаше да станат в България.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!