"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Продължават дебатите за промените в ЗУО

октомври 22, 2013, 13:42  

Промяна в размера на отчисленията при депониране на отпадъци е едно от предложенията за промени в Закона за управление на отпадъците, оформено в резултат на поредица от срещи между екоминистерството и заинтересовани страни.

В резултат на дискусиите са оформени предложения за промени, свързани с разрешителния режим за дейности с отпадъци и за организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, както и с управлението на дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, обясняват от министерството на околната среда.

Предлагат се промени в задълженията на кметовете по отношение управлението на битови отпадъци, както и в размера на банкови гаранции, които гарантират по-голяма ефективност на рециклирането и оползотворяването на отпадъците.

Сред предложенията са още промени в отчетността и докладването при дейности с отпадъци и въвеждането на интегрирана информационна система. Искат се промени и в административно-наказателните процедури, предвидени в законодателството.

Направените предложения ще бъдат анализирани, след което ще бъдат подготвени проекти на текстове на разпоредби, предложени за изменение и допълнение.

Прецизираните текстове на разпоредбите ще бъдат подложени на обсъждане със заинтересованите страни и ще започне подготовката на законопроекта за процедурата по съгласуване на нормативни актове от Министерски съвет.

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!