"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Интервю с Владимир Димитров, изпълнителен директор на Българската асоциация за рециклиране

юни 28, 2011, 07:02  

Защо миналата седмица работещи в бранша на търговията със скрап протестираха пред парламента?
- Протестираха, защото се посяга на техния бизнес, хляба им и тяхното бъдеще. Това ще се случи, ако бъде приет новият закон за управление на отпадъците, който се изготвя от Министерството на околната среда и водите.

Какви ще бъда последствията от закона?
- От сегашните 2400 площадки ще затворят поне 2000. Абсолютно негативно ще е и отражението върху заетостта. В този бранш работят 20 хил. души, около 14 хил. работни места ще бъдат закрити по наши сметки, а това са хора с ниска квалификация.

Също по наши оценки бюджетът ще пропусне 30 млн. лв. под формата на корпоративен данък, 25 млн. лв. от социални осигуровки, между 7 и 9 млн. лв. от несъбирането на 10% плосък данък при източника.

Оставяйки тези хора да се влеят в сегашната маса от безработни, правителството ще трябва да задели и около 21 млн. лв. за помощи след тяхното уволнение.

Има още едно измерение на проблема. Хората, заявявайки своето инвестиционно намерение да получат лиценз в сегашния режим, работят по правилата. За да разкрият площадка за скрап, те ипотекират имущество, закупуват терени и оборудване.

След това техниката не може да се продаде или изнесе лесно, защото стойността й е голяма, но няма широко приложение. Социалният проблем става още по-сериозен, защото голяма част от този бранш се състои от семейни фирми, а със затваряне на фирмите им няма да могат да изплащат задълженията си.

Как ще отговорите на екоминистерството, което оправдава новия закон за управление на отпадъците като средство за борба с кражбите на черни и цветни метали?
- Искам да попитам какво направи екоминистерството, за да намери и изобличи тези компании, които търгуват с краден скрап, и защо хвърля сянка върху целия легален бизнес. Какво направи екоминистерството, за да намери компаниите от сивия сектор и да преустанови тяхната дейност. Ние също искаме да знаем кои са тези компании.

Не можем да търпим да ни приравняват до най-големите крадци в страната. Предлагаме мерки за подобряване на контрола и спиране на кражбите, но никой не ни чува. Госпожа Евдокия Манева в интервю за “Дневник” твърди, че лицензионният режим не представлява абсолютно нищо от гледна точка на контрола и за това го премахват.

Питам тогава защо в други сектори на икономиката се въвеждат лицензионни режими. Защо превозът “за собствена сметка”, който не подлежеше на лицензиране, от тази година вече е на лицензионен режим. Това удря по редица браншове в страната, включително и по нашия.

Тогава защо се смята, че компаниите, търгуващи с черни и цветни метали, са параван на сивия сектор и кражбите на скрап?

- Защо това се е наложило не мога да кажа. Мога да кажа, че тези компании са направили сериозни инвестиции – става дума за близо 1.136 млрд. лв. За да получиш лиценз, трябва да се кандидатства пред междуведомствена комисия, в която участват представители на икономическото министерство, на МВР (в това число Икономическа полиция), на МОСВ.

Има 5 органа, които трябва да прецизират дали дадена компания отговаря на изискванията за получаване на лиценз. При наличието на всички документи и решения от всички административни структури може да се прецени трябва ли тази компания да получи лиценз или не. Дейността е лицензионна, защото се приема като рискова. Тези ведомства могат да осъществяват контрол плюс кмета на съответната община, където се намира площадката.

Как се гарантира, че една лицензирана компания не купува краден скрап?
- Води се регистър за продажби и износ и регистър за покупките и вноса на отпадъци от черни и цветни метали. Казано по-просто, човек, който иска да предаде в пункта своите отпадъци, трябва да подпише договор като физическо лице, в който ще се съдържат личните му данни, издава се покупко-разплащателна сметка и се удържат 10% данък върху доходите на физическото лице при източника, които се превеждат в НАП.

Тук вмятам, че всички фирми в отрасъла са и администратори на лични данни.
В момента на сключване на сделката се описва какво физическото лице предава и съобразно регистрите може да се види всеки материал откъде е дошъл и контролните органи могат винаги да намерят лицето, което го е предало. Фирмите не могат да знаят дали това, което едно лице предава, е краден метал или не, но винаги могат да посочат кой го е предал.

Как се вместват компаниите, търгуващи с черни и цветни метали, в системата на организациите за оползотворяване на отпадъците?
- Организациите по оползотворяване са съвсем различни от търговците на метали. Те изпълняват съответни цели по оползотворяване на различни отпадъци – от опаковки, моторни превозни средства, негодни батерии и акумулатори, гуми и масла, строителни отпадъци.

Техният бизнес е съвсем различен от търговията с черни и цветни метали, но е факт, че компаниите за отпадъци от черни и цветни метали могат да се явяват подизпълнители на организациите за оползотворяване, поне в частта на черните и цветните метали.

Например, след като се предаде едно моторно превозно средство, от него се отделят гумите, стъклата, текстилът и пластмасовите части, а металният остатък се предава на лицензирана компания, която да продължи с неговата обработка. Това е връзката между двата типа бизнес.

Какво ще е отражението на закона върху бизнеса на организациите за оползотворяване на отпадъците?
- По силата на сега действащия закон организациите по оползотворяване нямат право да извършват дейности с отпадъци, но по незнайна причина в проекта за нов закон такова право им се дава. Имайки такова право, те ще могат да сключват договори с общините за публично-частно партньорство и да организират тяхната дейност.

По новия проект за такива площадки трябва да има общи устройствени планове на общините, в които те се откриват, а ако няма такъв – отпадъкът ще се транспортира в друга община. Това са разходи, които ще се паднат на домакинствата. Ако те не ги транспортират и просто изхвърлят старата си пералня, ги грози глоба от 300 до 8000 лв. С други думи, ако аз не си платя, за да доставя и подаря отпадъка си на общината, ще бъда глобен.

Фактът, че общините са единствените, които получават скрапа на физическите лица, не е ли монополизиране. Колко организации по оползотворяване ще останат – не мога да кажа, но мога да кажа, че има още подводни камъни, които ще отсеят допълнително съществуващите фирми.

Това са банковите гаранции от 100 хил. лв., които всяка фирма от бранша трябва да предостави, и допълнителните гаранции от 50 хил. лв. за всяка съществуваща и бъдеща площадка. И това засяга всички фирми, търгуващи с черни и цветни метали.

Може ли да кажете какви ще са последствията за металургичната индустрия, ако се затворят тези 2000 площадки, за които споменавате?
- Ние сме само една брънка от черната и цветната металургия. Тези отпадъци са суровина за претопяване и накрая тя се връща в икономиката под формата на всички метални продукти, които можете да си представите. Прекратявайки дейността на тези площадки, металургичните предприятия ще се принудят да внасят скрап, което неминуемо ще рефлектира върху външнотърговското салдо на страната.

А може ли просто друг да вземе техния дял и да продължи да доставя скрап на предприятията?
- Това също е добре да се предположи. Въпросът е кой, а това само по себе си предполага, че се разчиства терен за някой нов играч. Това не е справедливо.

Доколко единни сте в Българската асоциация по рециклиране, заместник-министър Евдокия Манева заяви, че организацията ви се е разцепила?
- Не мога да разбера защо тя оперира с информация, за която не сме провели нито един разговор, а и това не е в нейният ресор. Дали браншът е единен се вижда от протеста в четвъртък. Единствено фирма “Надин” в интервю по радиото, в което участвах и аз, се оттегли от членство в асоциацията.

Но в последния месец само имаме 15 нови заявления за членство. Както и да го погледнете, това е позицията на бизнеса.

Вижте още

Коментари

2 коментара към “Интервю с Владимир Димитров, изпълнителен директор на Българската асоциация за рециклиране”
  1. stanka казва:

    Да това го знаем вече всички фирми ,но трябва да го чуе и целия Български народ но истината, а не както се изопъчава в медийното пространство.Не знам ,малка фирма сме от 14 години работим ЗАКОННО вече се отчайвам плащай данъци на скапаната Държава бъди точен и изряден и накрая 2 ката.Какво ще правим ? КОЛЕГИ . КАКВО?

    • Admin казва:

      В четвъртък – 30.06. се събират пак колегите в Пловдив.Надявам се от тази среща да излезе нещо добро,защото както се видя от протеста – ония от Парламента не ни обарнаха и капка внимание.Със сигурност нещата няма да ги оставим така.Просто трудно се работи против държавата,банките,правителството и системата!

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!