"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Напоителни системи” – 2

октомври 8, 2013, 17:23  

Журналистическо разследване на вестник “Преса”, относно нарязването на тръбите в “Напоителни системи”, връзките с управляващите и техните кръгове от обслужващи фирми – можете да прочетете тук:

http://pressadaily.bg/publication/25168-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%E2%80%9E%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%E2%80%9C

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!