"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Обвинения за шефовете в “Напоителни системи”

октомври 7, 2013, 15:49  

Софийска районна прокуратура повдигна обвинения на изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – Стайко Ганчев и на членовете на борда на директорите – Георги Харизанов и Радослав Чеглайски, съобщиха от обвинението. Тримата са задържани за 72 часа.

Обвиненията, които са им наложени са за извършено престъпление по чл. 220 ал.2 вр ал.1 вр чл.20 от НК, който визира съзнателно сключване на неизгодна сделка. За извършител, обвинителите  посочват директорът Ганчев, а Харизанов и Чеглайски са привлечени като съучастници.

Досъдебното производство, по което е последвал арестът и повдигането на обвинение е било образувано на 30 сепгември тази година. До момента са разпитани седем свидетели, назначена е и комплексна технико-икономическа експертиза.

Според събраните до момента от разследващите факти и доказателства, тримата шефове на дружеството са влези решение за извършване на опис, инвентаризация и бракуване на 100 000 тона скрап от черни и цветни метали – части от съоръжения, използвани за напояване на земеделски земи на територията на цялата страна. Решението е взето на заседание на Съвета на директорите на “Напоителни системи” ЕАД, проведено на 2 ноември, 2011 г.

Съгласно това решение бракуваните метали е трябвало да бъдат продадени на Софийската стокова борса до 31 декември 2012 г. на най- високата цена на тон, предложена на сесията на борсата.

Ден след заседанието, на 3 ноември 2011 г., изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД Стайко Ганчев съзнателно е сключил неизгодна сделка – договор за поръчка с борсов посредник от ССБ, от която е произлязла значителна вреда за предприятието „Напоителни системи” ЕАД и деянието представлява особено тежък случай, посочват от прокуратурата.

От борсовия посредник били сключени две сделки – едната за продажба на 500 тона скрап от черни метали на цена 200 лева за тон, а другата – за продажба на 1 500 тона скрап на цена 270 лева за тон.

Цените на които са били извършени продажбите са значително по-ниски от средната пазарна цена на метали от същия вид и качество, като дори разходите по демонтажа били за сметка на увреденото дружество.

От сключването на неизгодната сделка за „Напоителни системи” ЕАД са произлезли значителни вреди, категорични са от прокуратурата. Случаят, по техните думи, е особено тежък предвид необходимостта от парични средства за дружеството и тежкото му финансово състояние.

Извършеното престъпление е довело до нарушаване на нормалното функциониране на дружеството за изпълнение на целите и задачите, свързани с подпомагане на дейността на МЗХ по провеждането на държавната политика на страната в областта на селското стопанство, уточняват още от прокуратурата.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!