"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Факти и цифри за рециклирането на металите

септември 18, 2013, 12:24  

Разделно събиране на метали:
В наши дни стоманата и алуминият са едни от най-разпространените материали за опаковки.
И двата метала се рециклират лесно и се отделят лесно от другите отпадъци.
Всеки тон рециклиран алуминий:
 Замърсява въздуха с 95% по-малко спрямо производството на нов от суровини;
 Спестява използването на 4 тона химически продукти;
 Спестява използването на 4 тона алуминиева руда.
При използване на рециклиран алуминий се спестява 95%, а при стоманата около 60% от
необходимата енергия за производството им от суровини. Превръщането, например, на
старата алуминиева кутия от напитка или консерва в нова, спестява 95% от енергията за
производство на нова кутия от суровини.
Факти и цифри за металните опаковки:
 За производството на 20 кутии от рециклиран материал се използва същото количество
енергия като за производството на 1 кутия от суровина;
 С рециклирането на 1 алуминиева кутия се спестява достатъчно енергия, за да работи 1
телевизор поне 3 часа;
 Рециклирането на 20 кг алуминиеви кутии спестява емитирането на 20 кг парникови
газове в атмосферата;
 Производството на 1 тон алуминиеви кутии от рециклиран материал спестява
потреблението на 5 тона боксит;
 Енергията за рециклиране на алуминия е само 10% от тази за производството му от руда;
 Загубата на суровина при изхвърляне на алуминиева кутия е равна на разхода да
напълните същата кутия до половината с бензин и да го излеете на земята;
 Енергията за рециклиране на алуминиева кутия е равна на произведената от 1 супена
лъжица бензин.

Енергията, спестена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа работа на телевизора.
За производството на алуминиево кенче от рециклиран материал се изразходват едва 5% от енергията, необходима за неговото производство от суров материал.
От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий – алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен.
Рециклирането на 7 метални кенчета спестява енергията, необходима на една 60 W крушка, за да свети 26 часа.
За производството на стомана от рециклируеми материали е необходима само една четвърт от количеството на енергията, която се използва при производството на стомана от първични суровини.
Рециклирането на един тон стомана спестява 1,5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!