"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Казус в РИОСВ :

септември 16, 2013, 10:59  

Пореден абсурд, роден от бюрокрацията. Преди година фирмата на Аделина Иванова решава да наеме терен в София, на който да разкомплектова автомобили. Така тя ще отговори на новите изисквания на Закона за управление на отпадъците – разкомплектоването на коли да става само в зони, предназначени за производствени и складови дейности. Започва и подаването на документи за новия имот в Кремиковци.

„Това, че подадохме в РИОСВ молба, която съдържа скица съвременна, в която е написано, че мястото е в зона за производствени и складови дейности, не е достатъчно. И се оказа, че трябва да пуснем молба за преценка от необходимостта от ОВОС. Което значи, че трябва да ни кажат официално, че Кремиковци, не е в Натура 2000”, обяснява Иванова, собственик на автоморга.

Документите са подадени и следва отговор. В чакане минават седем месеца. За това време фирмата плащам наем на терена, спира дейността си на старата площадка – защото тя вече е незаконна, наема и експерт по екология, който да съдейства с ваденето на документите. Преди дни се получава и отговор от екоекспертите – нямате нужда от ОВОС, но трябва да декларирате 25 хиляди лева банкова гаранция за това, че ще работите с черни и цветни метали.

 

„Аз никога не съм искала да работя с черни и цветни метали. Ние разкомплектоваме автомобили и ги продаваме на авточасти, а черните и цветни метали ги предаваме на фирми, които търгуват с това. Второто, което е странно, е, че трябва да дам отчетни листа за работата си на новата площадка, която все още не е разкрита. Т.е. аз не мога да отчитам дейност на място, което по закон не трябва да работи. Но ми го искат”, допълва жената.

Случаи като този на Аделина не са прецедент. В РИОСВ-София има забавени над 600 преписки на хора като Аделина Иванова, обясни директорът, който е на тази длъжност от по-малко от месец.

„Недопустимо е. Аз искам да се изяснят причините, по които се иска една или друга информация. При случай, че има такива – ще има наказани експерти”, коментира Ирена Петкова, директор на РИОСВ-София.

Вече била назначена и комисия, която бързо да разгледа постъпилите преди месеци документи. Преразглеждат се и мотивите, с които експертите са искали допълнителни документи. Ако се докаже, че забавянето е било умишлено, ще има санкции, обещават от РИОСВ.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!