"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нови стандарти при рециклирането на корабите

септември 16, 2013, 10:03  

Според публикувани доклади, Европейският съвет прие правила, предназначени да направят рециклирането на кораби по-безопасно. Регламентът обаче не пречи на корабите се рециклират по плажовете на Южна Азия. “Няма конкретно упоменаване, че бреговата работа е забранена. . ЕС служители казват, че новия регламент насърчава корабостроителници в Индия, Бангладеш и Пакистан да подобрят своите методи, за да се избегне токсични разливи. Но служителите казват, че не очакват европейските кораби да спират да използват Южна Азия за рециклиране на морските съдове.

Трите държави от Южна Азия оползотворяват повече от 70 % от световното рециклиране на кораби.Режищата в тези страни плащат  на корабособствениците $ 410 на тон стомана, докато конкурентите им в Китай и Турция плащат $ 300 до 340 $ за тон.Законодателството призовава  рециклирането да се провежда с помощта на стационарни структури, непропускливи подове и ефективни системи за канализация на предотвратяване на разливи. Но това обаче  не предлага конкретни санкции на корабособствениците за рециклирането на техните кораби в бази, които нямат такива съоръжения. Законодателството на ЕС е в съответствие със съществуващите глобални предложения ( Конвенцията от Хонконг-която регулира бракуването   чрез създаване на стандарти , които са безопасни за работниците и околната среда). Това споразумение очаква ратификация от национални парламенти, които се очакват да отнемат около шест години. Мярката  на ЕС “е разумна и работеща и  в съответствие с Конвенцията от Хонконг, който е единственият път за глобална регулация за рециклирането на кораби”, казва Nikos Miķelis .  Miķelis e бивш изпълнителен директор на Международната организация на Обединените нации за морско право и участва в изготвянето на конвенцията. Според ЕК, в бъдеще, европейските кораби ще трябва да бъдат разрушени в съоръжения за рециклиране на кораби, които са включени в списъка на ЕС на тези, които отговарят със  специфичните изисквания и са сертифицирани и редовно инспектирани. ”Това ново законодателство, най-накрая  слага край на европейските кораби ,които безразсъдно се режат в развиващите се страни. В момента повечето кораби от ЕС са изпратени в Югоизточна Азия и се  бракуват на бреговата ивица в условия, които са неприемливи за здравето на хората и са причина за замърсяването на околната среда, “казва Carl Schlyter . Споразумението е договорено със съвет  и бе одобрено с 58 гласа за, пет против и един въздържал се. ”Искам да подчертая, че това не е атака срещу Индия, Бангладеш или Пакистан и страните, които в момента извършват тази дейност. Този регламент  е тези страни да направят необходимите инвестиции в подходящи съоръжения за рециклиране на кораби, преди всичко в името на безопасни и екологосъобразни работни места в техните страни “, добави той.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!