"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Процъфтява износа на алуминиев скрап за Индия

септември 9, 2013, 15:54  

 Индия е един необятен пазар за България за предлагане на военна продукция.По думите  на Стефан Йонков – ръководителят на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) за страната ни в Индия – индийските компании са добри партньори и в трансфера на технологии. „Българският военно-промишлен комплекс е най-традиционната, стабилна и основна част на българския износ за Индия”, посочи Йонков.
През 2012 година България е изнасяла за Индия най-много алуминиев скрап, фуражни смески, инструменти и апарати за химични и физични анализи, интегрални схеми. В износната листа са отсъствали стоки като стъклени влакна, конструкции и части за конструкции, които съставляват над 30% от стойността на българския износ през 2011 г. През 2012 г. основно сме внасяли от Индия химични продукти, феросплави, медикаменти, памучни тъкани и прежди и др.
„По отношение на инвестициите Индия е представена в България с няколко сериозни инвестиции в сферата на фармацевтичното производство, аутсорсинга на бизнес услугите, земеделието, а тази година се реализира и сериозна инвестиция в сферата на клиничните проучвания. В процес на реализация е инвестиция в уелнес център”, посочи Стефан Йонков и отбеляза, че в следващите няколко месеца предстоят и други съществени инвестиционни проекти в България, поради благоприятните условия за чуждестранни инвеститори.
„България трябва да бъде позиционирана в съзнанието на индийските инвеститори не само като страната с най-атрактивни условия за инвестиции и правене на бизнес, но и като мост между техните компании и целия европейски пазар”, заяви ръководителят за България в СТИВ – Индия.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!