"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Автоморгите не спазват изискванията

септември 2, 2013, 11:34  

Повечето морги за автомобили в България не спазват екологичните изисквания. За това алармират от Българската асоциация по рециклиране в съобщение до медиите.

Масова практика  e автоморгите да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, посочват от БАР като уточняват, че така те приемат колите цели и без нужните разрешения и правила демонтират двигатели, скоростни кутии, акумулатори.  В повечето случаи фирмите не разполагат със съответните системи за източване на течности от колите и правят това на работната площадка, която най-често няма необходимото защитно покритие. Маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите от своя страна са опасни отпадъци и с тяхната неправилна употреба се замърсява околната среда, като така се подлага на риск човешкото здраве.

Според асоциацията многобройни са и случаите, когато в автоморгите се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, които са без разрешително, не водят документация и  не издават финансови документи. Тези фирми не влагат и стотинка в мерки за опазване на околната среда, а същевременно предлагат по-висока цена за изкупуване на акумулатори. Те ги изкупуват без киселина, като тогава тя също се източва безконтролно. Не се редки случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това от тях да се отделят различни видове вредни елементи, и така те постъпват в заводите за преработка на метали.

БАР напомня още, че при последната проверка под ръководството на сектор “Престъпления, свързани с МПС” в Главна дирекция “Национална полиция” са съставени над 140 акта от РИОСВ, НАП и Инспекцията по труда. Констатираните нарушения основно са за извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без съответните разрешителни, нарушения на установените правила за противопожарна безопасност и други.

Аналогичен е случаят и с автосервизите на територията на страната, пишат още от Българската асоциация по рециклиране.  Повечето от тях са без договори с лицензирани фирми за предаване на отработени масла, стари автомобилни гуми и други образувани от дейността отпадъци. По закон те трябва да събират изгорелите масла в специални варели, а на практика повечето  използват моторното масло за отопление. При изгарянето се отделят вещества, които замърсяват въздуха и причиняват онкологични заболявания.

Друга незаконна схема в автосервизите е свалянето на катализаторите с обяснението, че са запушени. След това те биват продавани на добра цена на фирми, които изкупуват стоката, като на тяхно място се слагат резонантни тръби, които струват доста по-евтино, но не са ефективни за опазването на околната среда.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!