"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Община Ветово продава :

август 21, 2013, 09:57  

След подписване на договор от 16 октомври 2012 година за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост, Община Ветово вече е собственик както на сградите, построени в имоти с номера 000535, 000537, 000704, 000705 в землището на град Ветово, така и на изградените съоръжения и инфраструктурата в тях. Някои от сградите са за брак и ще бъдат съборени. Две от тях вече са сринати. С решение от 25 април тази година Общински съвет – Ветово определи цени на някои от строителните материали, добити при събарянето на сградите. При демонтажа на сградите има и употребявани бетонни траверси и скрап. Има проявен интерес от граждани да купят траверсите. Продажбата ще спести на Общината разходи по преместването им и място за стифирането им. Направено е проучване на цената на употребяваните бетонови траверси, като е установено, че тя не бива да е по – висока от 5 лева с ДДС заради голямото предлагане на такива от страна на НК “Железопътна инфраструктура”. Желязото е най – удачно да бъде предавано в пунктовете за вторични суровини. Предстои общинските съветници във Ветово да се произнесат по въпросите, като при количество скрап над 1 тон следва да се организира публичен търг с явно наддаване от кмета на Общината.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!