"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Да не се взимат теловете от изгорелите гуми

август 8, 2013, 05:50  

Във връзка с констатирано нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми и невъзможност да се идентифицират нарушителите, РИОСВ напомня, че металните оплетки, получени в резултат на нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми, не могат да се определят като „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” и поради тази причина не могат да бъдат предавани от физически лица в пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и да бъдат вписвани в декларациите за произход като собствени отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.

РИОСВ е изпратила писма до всички пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с предписание да не се приемат металните отпадъци от горенето на гумите.

От инспекцията съобщиха, че при констатиране на нарушения ще се налагат санкции в размер от 5 000 до 20 000 лв.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!