"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Реална възможност за промяна на ЗУО

август 1, 2013, 19:05  

Предстои анализ на ЗУО и оценка на въздействието му върху бизнеса, за да се прецени необходимостта от промяна

    Това заяви Искра Михайлова, министър на околната среда и водите по време на днешното заседание на Обществения съвет към МОСВ. През месец септември ще бъде организирана публична дискусия, на която да се обсъдят влезлите в сила разпоредби, както и въздействието на подзаконовите нормативни актове върху бизнеса и цялостното управление на отпадъците. „ЗУО е пример за несъвършен закон, който създаде повече критики и проблеми, отколкото решения“, допълни и Чавдар Георгиев, заместник- министър на околната среда и водите.                 Иво Георгиев, председател на АРИ, представи резултатите от проучване сред фирмите в бранша, една година след влизане на ЗУО, в сила. А именно:

- Преструктуриране на пазара, в полза на няколко големи фирми и организации, водещо до нарушаване на свободните пазарни и конкурентни отношения, предпоставка за картелни споразумения и за злоупотреби с монополно и господстващо положение, които унищожават малкия и среден бизнес, и пряко ощетяват гражданите на България.

-     Над 22 млн. лева блокирани в банките под формата на „банкови           гаранции“ в условията на финансова и икономическа криза (всяка фирма, за да получи разрешение трябва да внесе банкова гаранция от 25 000 лева на         РИОСВ и отделно по 5 000 лева за площадка)

-     Между 30 – 40 % намален оборот, отчитан от всяка фирма, в сравнение          с 2011 г.;

-     Над 1500 затворени фирми и площадки или преминали в „сивата      икономика“;

-     Над 2 милиона лева, щети, декларирани от бизнеса;

-     Междуфирмена задлъжнялост;

-     И др.

                 „Посочените по-горе проблеми, макар и неизчерпателно изброени, според нас, алармират за дисбаланс между законовите норми, целите на закона и дейностите по управление на отпадъците“, обобщи Иво Георгиев и допълни, че „въведените редица законови изисквания са в тежест не само на бизнеса, но и на общините и на други обществени органи и институции, без да се посочат реални финансови източници за изпълнението им“.

Коментари

1 коментар към “Реална възможност за промяна на ЗУО”
  1. sevgin казва:

    nali vi kazah

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!