"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Отрицателна тенденция при скрапа

юли 30, 2013, 12:09  

Спад на пазара на скрап в страната, сочи анализ на браншовата асоциация по рециклиране, предаде БНР. Общото реализирано количество достига 1,7 млн. тона, а стойността на търгуваното количество е по-малко от 2 млн. лева. Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава при стоманата, чугуна, алуминия, месинга, цинка и оловото. Нагоре вървят единствено продажбите на мед.

Спадът в обемите на реализираните суровини е по всички показатели – внос, износ, потребление и добив. Като основна причина се посочва стресът в бранша, породен от влизането в сила на новите изисквания на Закона за управление на отпадъците от 2012 година, както и на дисциплинирането на компаниите, опериращи с черни и цветни метали и процесът на изсветляване на сектора.

За 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините. Пряк резултат от това е и спадът на кражбите с 36 на сто за миналата година.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!