"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скоро ще се отвори вносът на скрап от Украйна за България

юли 22, 2013, 17:55  

посланикът на Украйна Микола Балтажи пред в-к “Стандарт” :

- Какви възможности за бизнеса открива предстоящото създаване на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна, което бе тема на българо-украинска конференция в София в края на юни?

- Очаква се след сключването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна във Вилнюс през ноември т.г. европейските, включително българските фирми, да получат свободен достъп до украинския пазар. Ще се открият нови пазарни ниши за вашите производители; ще се увеличи износът, включително и на продукцията на малките и средните предприятия; ще се открият нови работни места. Следователно българската икономика ще получи нов импулс за развитие. Същевременно предимства от въвеждането на зоната за свободна търговия ще получи и украинският бизнес. Ние планираме да въведем ЗСТ, без да чакаме ратифицирането на Споразумението за асоцииране, тоест новите търговски условия могат да започнат да действат още от догодина.

- В кои пазарни ниши очаквате да се разшири българо-украинската търговия?

- Чрез премахването на митническите бариери ще се увеличат традиционни доставки – на български медикаменти и козметика. Очакваме обаче и много нови стоки. Например днес е неизгодно масово да се доставя облекло от България заради високите мита. ЗСТ предвижда незабавна и пълна отмяна на митата върху текстила. Това е само един от примерите. Постепенно ще бъдат премахнати и митата и разрешенията за износ на скрап от Украйна и т.н. Завръщането на българската продукция в Украйна ще бъде възприето положително от местните потребители. Българските бизнес кръгове подкрепят възможно най-бързото изграждане на ЗСТ между Украйна и ЕС.

- На конференцията какви идеи бяха обсъдени за сътрудничество в инвестициите?

- Бизнесмените и експертите сигнализираха, че трябва да се увеличат гаранциите за инвеститорите. Председателят на съвета на директорите на компания “Приста ойл” Пламен Бобоков обяви, че през септември т.г. планира да започне изграждането в Украйна на завод за преработка на отпадъчни технически масла. Стойността на проекта е близо 130 млн. долара.

- Разширяването на икономическите връзки се “подгрява” и от политическите контакти. Какво предстои в тази област?

- Политическият диалог и срещи, особено на високо равнище, винаги мотивират и импулсират практическото сътрудничество в различните области. В тази връзка бих отбелязал важността на двустранната среща на нашите президенти, състояла се в Братислава в рамките на срещата на най-високо ниво на държавни ръководители на страните на Централна Европа. Очакваме официалното посещение в Украйна на Росен Плевнелиев. Предвидени са визити в България на председателя на Верховната Рада на Украйна господин Володимир Рибак, а също на външния министър Леонид Кожара. Ще има и заседание на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!