"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Златото е около нас – погледнете компютъра ви!

юни 10, 2013, 12:04  

Всъщност може би най-много техническо злато има в електронното и по-специално компютърното оборудване. И все пак къде е златото в компютъра ви?

Дънна платка – всички контакти в нея са позлатени с цел избягване на окисления и добра проводимост. Разбира се, това злато е електролитно нанесено върху медта (чрез междинна подложка от никел) и дебелината му е 175 микрона в повечето приложения. Някои дънни платки са и с изцяло позлатени пътечки – като се има предвид дебелината на покритието, това не е особено скъпо за изработка. Колко злато има в една дънна платка – според различни източници съдържанието на злато и други благородни метали в скрап от дънни платки е от 0,24-0,3 г /кг материал.

Процесор – позлатени крачета (позлатени контакти, позлатени нишки от контактите към чипа). Колко злато има в него – много зависи от модела … от внушителните 1g за Pentium Pro до незначителните 0,08g за някои модели AMD.

RAM памет – Там основното покритие е на контактните пера – според типа на плочката съдържанието на злато е 0,8 г/кг платки.

Разширителни карти – видеокарти, звукови карти контролери – злато има в контактните пера на платката и евентуално в чиповете и процесорите на нея.

Захранващи блокове – няма злато, платките се категоризират като нискокачествени и се използват за извличане на мед, калай и олово. Статистиката показва, че от 1 млн. мобилни телефони могат да бъдат извлечени 53 кг злато, 250 кг сребро, 9 кг паладий и повече от 9 тона мед.

Надзорът е особено важен при рециклирането на електронна скрап

Sims е най-голямата фирма в Европа за рециклиране на електронни отпадъци.

Ханс-Ото ХАГЕМАН, управляващ директор за континентална Европа, коментира този пазар, неговите възможности и проблеми.

- Г-н Хагеман, заводите за рециклиране на електронни отпадъци се оплакват напоследък от все по-големия брой амбулантни търговци, предлагащи материали за рециклиране. Те “крадат” този материал от уреди, които потребителите оставят буквално на пътя им. Забелязали ли сте това?

- Да, това се превърна в сериозен проблем. Тези хора откъсват части от телевизори, събират всички платки, карат ги на депа за рециклиране и ги предлагат на по-евтини цени. Електронните отпадъци, които получаваме в днешно време са много по-различни от тези, които потребителите изхвърлят.

- Може ли да оцените вредите, причинени на фирма като Sims от нелицензирани частни лица?

- По-рано отпадъците достигаха до нас като смесен материал, сега идват предварително сортирани като печатни платки, компоненти за сканиране, електрически единици или дискове. Цената е различна за материалите в тази форма, защото „доставчиците“ вече са извършили определени услуги.

- В шестмесечния си баланс Германската федерална асоциация за вторични суровини и изхвърляне на отпадъци (bvse) говори за “конкуренцията убиец” на пазара на електронни отпадъци. Виждате ли и Вие ситуацията по този начин?

- Регионалният среден търговец на скрап полагаше грижи за електронните отпадъци. Дружества за управление на отпадъците като REMONDIS, Veolia, Alba – не само са започнали да събират този материал, но също така са закупили или построили свои собствени преработвателни предприятия, за да се справят с проблема. И тъй като те имат добре структурирани логистични системи за събиране на тяхно разположение, (които функционират на територията на Германия), те също така имат различни предимства, когато става дума за събиране на материал. В този смисъл със сигурност може да се говори за убиец на конкуренцията. Средният оператор по този начин систематично се избутва от бизнеса, тъй като вече не е в състояние да предложи индивидуално обслужване, както е правел досега. Ако средните оператори не са в състояние да се слеят с партньорски фирми, които се занимават със събиране, подобно на големите логистични компании, те нямат шанс да останат конкурентни.

- Sims не е типична средна по големина компания. Забелязвате ли все пак промени на пазара?

- Въпреки че от класическа гледна точка вече няма средни предприятия, останали на пазара, The Sims все още изпълнява функцията на средните пазарни оператори. Нашите структури са подобни на тези на средните по големина компании и ние приемаме и се нуждаем от средни предприятия като бизнес партньори. В противен случай ще трябва да действаме като групировката REMONDIS (с офиси в Австрия, Аржентина, Франция, Великобритания и т.н.) при създаване на подходяща логистична структура. Това първо ще бъде скъпо, от друга страна отнема много време и на трето място изисква голямо ноу-хау. По принцип можем да постигнем подобни или дори по-добри резултати с помощта на структурите, които имаме днес, защото ние също имаме офиси в няколко страни.

- В Германия изхвърлянето на електронните отпадъци се извършва според ЕАВ (регистър на скрап уреди). Как оценявате баланса на тази система?

- Що се отнася до количеството, имаме възходящо развитие в сравнение отпреди шест-девет месеца и бяха постигнати значителни квоти за събиране. В този смисъл първоначално поставените цели са изпълнени. Ако обаче сравним квотите за събиране с тези на Швеция или Дания, ние все още имаме да извървим дълъг път. Законопроектът за пускане на пазара на доброволно приемане на върнати стоки и екологосъобразно обезвреждане на електрически и електронни уреди (elektroG) със сигурност е стъпка в правилната посока. Правните инструменти са налице, но все още има място за подобрение, особено като практика и изпълнение.

- Кой би могъл да ви помогне в случая?

- Това е основен въпрос за Министерството на околната среда. Системата бе инициирана от министерството и това е, че механизмите, за да се гарантира, съответствие с намерението на законопроекта, трябва да бъде създаден допълнително. Цената не може повече да бъде единственият критерий при вземането на решения къде и как материалът да се обработва.

- Според директор г-н Хартмут Теузнер, ElektroG имат най-доброто национално прилагане на Директивата за отпадъците в цяла Европа. Как гледате на това?

- Аз не споделям това становище. Възможността за оптимизация от местните власти създава канали, които не са в съответствие с духа на този закон. Това отличава германското решение от тези, които се практикуват в съседните страни. Те са ясно определени системи, които са отговорни за изпълнението. Вземете Холандия или Франция например: и двете страни имат ясни правила, в които се посочва, че бизнесът ще бъде правен само с фирми, които отговарят на техническите и законовите изисквания. Това гарантира, че материалът не преминава, за да се скрие от оперативните зони.

- Кой според вас е най-доброто решение на национално ниво?

- Мисля, че Швеция е много напреднала, доколкото се касае до надзора. В Швеция като доказателство действително изискват и съответната документация, която трябва да бъде представена. Ние имаме подобен подход, но той не се прилага напълно достатъчно, тъй като в противен случай ще се изисква по-стриктна проверка.

- Вие имате непосредствен опит с решенията в Холандия и Швеция, защото като изпълнителен директор на Sims Recycling Solutions Централна Европа, също сте отговорни за дъщерните дружества в тези страни. Какви по-нататъшни планове за разширяване на Група Sims имате в Европа за момента?

- Целта на Sims е да изгради мрежа от компании, простиращи се в цяла Европа, които са в състояние да изпълняват европейските директиви. Ние в момента участваме в преговорите с компании в Испания и Франция, които вече предлагат компоненти на технически решения, които се изискват по закон за изпълнението на директивите за WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване). Ние се надяваме да придобием компания за събиране и рециклиране във Франция през тази година, чрез която ще бъдем в състояние да осигурим всички услуги за групи 3 и 5. В Испания със сигурност ще трябва до началото на следващата година да се постигне подобен резултат. Интензивната работа се извършва, за да се наложим в Полша. В момента преговаряме на две места в южната част на страната. Независимо от местоположението, ние решаваме, че предпоставка за нашата дейност е новото строителство, тъй като няма съществуващи дружества, които са подходящи за поглъщане. Въпреки това, пазарът в Полша се развива бързо и в това отношение имаме отговорности и задължения, също и към производителите.

- Защо и Полша в частност е обект на вашето внимание?

- Няколко фирми, с които имаме близки контакти за доставка като част от нашата мрежа са мигрирали към Източна Европа през последните години. В същото време те са установили производствени предприятия в цяла Източна Европа. Искаме да се преместим в Полша за построяването на такова съоръжение в близост до един от нашите големи заводи, където ще се предоставят някои допълнителни услуги. Полша ще се превърне в седалище на група Sims в Източна Европа.

- Наскоро групата Sims публикува шестмесечните си баланси. Ръководителят на Sims Джеръми Сътклиф каза в този контекст, че вие генерирате 13,1% от общата печалба на цялата група EBIT. Гордеете ли се с тази цифра или е ниска за вас?

- Ние със сигурност сме горди от този резултат, тъй като започнахме да печелим. Тоld също показва, че технологичните усилия се насочват в правилната посока. Трябва обаче да бъде ясно посочено, че резултатът се дължи отчасти на тенденциите в развитието на цените на пазарите на суровини. Всички участници трябва да осъзнаят, че това е крайъгълен камък в развитието и, че ние няма да бъдем в състояние да предвидим такива цифри в дългосрочен план.

- Вашият австралийски офис пък е с ръст от 25% годишно…

- Това е пряко свързано с необходимия растеж на корпорацията. И това може да стане само с нови партньори, които ще бъдат избрани въз основа на това, което те могат да предлагат допълнително на компанията. Тази стратегия е работила добре до сега. По време на процеса на придобиване ние многократно откриваме нови технологични подходи, с потенциал за създаване на нова добавена стойност. Инженерният ни екип също продължава да създава нови подходи, за да се стигне до решения, които предлагат потенциал за създаване на добавена стойност от съществуващия материал. Ние сме наясно, че съществува допълнителен потенциал за създаване на добавена стойност в съществуващия поток материал, който трябва да бъде реализиран с помощта на подходящи технически решения.

- В състояние ли сте да направите прогноза за развитието през текущата година?

- Новият завод в Нюпорт се очаква да започне да функционира през ноември. Ако заводът работи добре още от самото начало, аз очаквам увеличение от най-малко 50% в сравнение с оборота през 2007 г. Нюпорт лесно ще бъде в състояние сам да обработва половината количество от тока, което в момента се обработва от цялата група.

- Според ново проучване, скъпоценните метали в електронните отпадъци често са пренебрегвани. Колко благородни метали екстрактирате от материала?

- Мисля, че не повече от 1% се губи. Ние имаме ясно предимство, доколкото се отнася до възстановяването на благородни метали. Въпреки това, със сигурност е вярно, че е-отпадъците днес съдържат повече благородни метали, отколкото човек би предположил. И когато се загледате, че прахосмукачката ви има платка, очевидно е, че проводникът не е мед, а благороден метал.

- Доколко важна е сертификацията на фирмите за рециклиране?

- Надзорът е нещо, което винаги може да бъде подобрен. Също така е ясно, че компаниите за депониране на отпадъци трябва задължително да имат сертифициране, проверяват се от упълномощени надзорни органи всяка година. ФирмаSims например е сертифицирана по ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2008. В това отношение аз не бих поставил под сериозно съмнение квалификацията на тези дружества. Има „черни овце“ и в този бизнес, които се намират навсякъде по света, но те са малцинство. Това, което е необходимо, обаче, е мониторинг на спазването на директивите за WEEE – на квотите, определени от законодателството. Това за съжаление не е така в момента.

- Какво виждате като причина за проблема?

- Законодателите просто трябва да гарантират, че изпълнението е влязло в сила и инструктират съответните надзорни органи и организации за мониторинг, за да включат това в хода на своите изследвания.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!